על שלושה דברים

פרשת חקת

מה פירוש השם ארנון בנפש האדם פנימה?

שלום וברכה לכולם, בפרשת חוקת מוזכר שמו של נחל ארנון, כמקום בו עוברים בני ישראל במסעם לארץ המובטחת. היות שכל התורה כולה היא שם אחד קדוש (זהר פרשת שמיני אות א’), מה פירוש השם ארנון בנפש האדם פנימה, על מה…

3 ביולי 2016


פרשת חקת

איך ייתכן שאת המים שמרמזים על השפע האלוקי המשיכה דוקא מרים, שהיא אישה?

איך ייתכן שאת המים שמרמזים על השפע האלוקי המשיכה דוקא מרים, שהיא אישה, אבל משה רבנו הוא שנתן את התורה לעם ישראל, התשובה היא פשוטה מאוד, אנו רואים בכללות בבריאה שיש רק שני דברים, אין יותר משני דברים, קודשא בריך…

11 ביוני 2013