על שלושה דברים

ט"ו באב פודקאסט

ט"ו באב לפי הקבלה, מאת הרב גוטליב שליט"א

שלום לכולם, כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כט”ו באב וכיוה”כ שהיו בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים, והיו יוצאות בכלי לבן שאולים, בכדי שלא לבייש את מי שאין לו. והיו באים בחורי ישראל, ואומרות להם: אל תתנו עיניכם ביופי שאין…

29 ביולי 2015