על שלושה דברים

כללי

מדוע אוחדה ירושלים י"ט שנים לאחר קום המדינה?

שלום לכולם, מדוע אוחדה ירושלים י”ט שנים לאחר קום המדינה, מדוע לא יותר או פחות, ומהו השורש הרוחני הפועל באחדות העיר נקרא במאמר הבא: הצהרת בלפור הרואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, נתנה בשנת 1917. שלושים…

21 בפברואר 2018


כללי

על הקשר שבין ל"ב נתיבות חכמה לחיים

שלום לכולם, במשנה א’ ספר יצירה כתוב “בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י”ה יהו”ה צבאות את עולמו” מהם נתיבות פליאות חכמה עליהם מדבר ספר יצירה? כאשר נקרא בבראשית פרק א’, נראה כי שם אלהים מופיע שלושים ושתיים פעמים הנה…

23 בינואר 2018


כללי

מדוע אסור ללכת אחורי רבו

שלום לכולם, מספרת לנו מסכת יומא (לז) כי אסור ללכת אחורי הרב, ומוסיפה, “שלושה שהיו מהלכין בדרך: הרב באמצע, גדול בימינו וקטן משמאלו. והיות ואנו יודעים כי כל הנאמר בו אסור, הוא למעשה בלתי אפשרי, מה מלמדנו האסור הזה, ומה…

12 בינואר 2018


כללי

אותיות ה' הקדוש והקשר שלהן להצהרת בלפור

שלום לכולם, הצהרת בלפור נחתמה בחודש נובמבר 1917 ונתנה א”ל שנים לפני קום מדינת ישראל (1948) . מה מיוחד כל כך בהצהרת בלפור, מה היא מלמדת אותנו, וכיצד רומז הקשר שבין הצהרת בלפור לקום מדינת ישראל, לאותיות השם הקדוש, כל…

3 בנובמבר 2017


כללי

איזהו עשיר השמח בחלקו, לא מה שאנו חושבים

שלום לכולם, המשנה במסכת אבות מביאה ד’ אמיתות בשם בן זומא ואלו הן: איזהו חכם, הלומד מכל אדם, איזהו גבור הכובש את יצרו, איזהו עשיר השמח בחלקו, ואיזהו מכובד המכבד את הבריות, ד’ אמיתות אלו מכוונות כנגד שם בן ד’:…

2 בנובמבר 2017


כללי

על הקשר שבין מיעוט הירח ועבודה לשמה לבין שירה של פיירוז אנחנו והירח שכנים

מועדים לשמחה, במאמר שלפנינו אותו כתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק”ל, בוחן הרב את האמרה הידועה “אומות העולם מונין לחמה וישראל מונים ללבנה”, לנוכח פסוק מפרשת פנחס, “שעיר אחד חטאת לה'”, אותו מפרשת מסכת חולין (דף ס’ עמוד ב’)…

8 באוקטובר 2017