על שלושה דברים

חגי תשרי פודקאסט

הצדיק נבחן ל"פרי עץ הדר", מאמר מתוך סדרת הספרים ה' שמעתי שמעך

שלום לכולם, מדוע נבחן הצדיק ל”פרי עץ הדר”, מדוע הקדושה עושה פירות והס”א אינו עושה פירות, מה ההפרש שבין דוד לשאול, מדוע היתה בניהם מחלוקת, מדוע שטם אבשלום את אביו דוד, מהו שורש כל המחלוקות בין תלמידי חכמים, ומדוע היה…

24 ביולי 2015


חגי תשרי

אֵלֶּה מועֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קדֶשׁ, קודש במנות קטנות, מקראי קודש

מה פירוש הפסוק אֵלֶּה מועֲדֵי ה’ מִקְרָאֵי קדֶשׁ, מדוע אנו קוראים לקודש, מה שורשו של הקודש, ומה שורשם של מקראי קודש, מדוע כל ששה ימים הולכים ובאים אל השבת, ומדוע יש לנו שבעה מקראי קודש, כל זאת ברשימה הבאה, חג שמח…

8 באוקטובר 2014


חגי תשרי

מ"ה מסמל אתרוג בעבודת ה'

בס”ד מועדים לשמחה לכל בית ישראל, דהנה יש לנו ד’ מינים שאנו אוגדים לאגודה אחת בחג הסוכות, זמן שמחתינו. הדס, ערבה, לולב ואתרוג. ד’ מינים כנגד ד’ אותיות משם הויה. ד’ מינים     שם בן ד’ אותיות    …

20 בספטמבר 2013


חגי תשרי

על שום מה אנו נוטלים ד' מינים בשעה שאנו יושבים בסוכה?

בס”ד שלום רב לכל בית ישראל, חג הסוכות חג קדוש וחביב. שני העניינים המרכזיים הם מצוות ישיבה בסוכה ונטילת ד’ מינים. לפני שנוטלים את ד’ המינים אומרים כך: “יהי רצון מלפניך ה’ אלוקי ואלוקי אבותי בפרי עץ הדר, זה אתרוג…

17 בספטמבר 2013