על שלושה דברים

כללי

מהם י"ב גבולי אלכסון ממה הם נמשכים?

שלום וברכה לכולם, הביטוי י”ב גבולי אלכסון מוזכר בספר יצירה, ממנו מושפעים י”ב שבטי ישראל, י”ב חודשי השנה וי”ב המזלות. אך מה מקור הביטוי גבולי אלכסון, מדוע לא מדברים בספר יצירה על י”ב קווים פשוטים, או י”ב חבלים, או י”ב…

29 ביוני 2017


ראש השנה

מדוע נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה?

שלום לכולם, מדוע נקרא נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה? ויש לומר כי תרועה אותיות תרע ו”ה, כי תרע בארמית הוא שער, ובשער הזה נכנסות אותיות ו”ה, הן אותיות הזמן או השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. הסבר הדברים: שם ה’…

20 בפברואר 2017


חגי תשרי

מ"ה המרחק בין ארץ לשמים

בס”ד שלום וברכה לכולם, דהנה שם ה’ מבחינת הרחמים שבו, נקרא הוי”ה, ואלקים הוא שמו מבחינת דינים שבו, וכאשר מנסרים ומפרידים את שם אלקים משם הוי”ה, מפרידים למעשה את הדינים מהרחמים, שהדינים נבחנים כיורדים כלפי מטה, אל המלכות, והרחמים עולים ומסתלקים…

3 ביולי 2015


חגי תשרי

מדוע נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים?

בס”ד שלום וברכה לכולם, מדוע נקראים הימים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים, מה נורא כל כך בהם? ויש לומר כי בכל שנה בראש השנה, ‘מנסרים ומפרידים’ את השנה, כלומר את שנים עשר החודשים מהאינסוף, והנסירה הזו,…

16 באפריל 2015


חגי תשרי

שנה טובה ומתוקה, ציור חודשי השנה העברית

בציור שלפנינו מתוארים חודשי השנה העברית. לכל חודש הותאם פסוק העוסק בענייניו. השנה מחולקת לד’ תקופות שהם ארבע עונות, וגם לשני חצאים, ששת חודשי הזכר מחודש תשרי עד חודש אדר כולל, וששת חודשי הנקבה מניסן עד אלול כולל. בחודשי הזכר…

5 באוגוסט 2013


י"ז תמוז

על הקשר שבין י"ז בתמוז לראש השנה

כאשר נתבונן נוכל לראות כי יש עשר שבתות בין י”ז בתמוז לראש השנה. שלוש השבתות הראשונות בין י”ז בתמוז לט’ באב הן כנגד שלוש ספירות ראשונות, כתר חכמה ובינה, המכונות ג”ר, כלומר ג’ ראשונות או שלוש ראשונות. להלן ציור הספירות…

25 ביוני 2013