על שלושה דברים

פרשת בא

מדוע נצטוו ישראל במצרים לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות, ומדוע היה למשמרת לארבעה עשר יום לחודש הזה

במסגרת ההכנות ליציאת מצרים נצטוו ישראל ע”י משה ואהרון לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות. את השה נצטוו ישראל לשמור עד ארבעה עשר לחודש, ואז לשחוט אותו כקורבן פסח, את דמו לתת על המזוזות והמשקוף, ואת בשרו צלי אש נצטוו…

10 באפריל 2014