על שלושה דברים

פרשת שמות

מדוע גן העדן הוא פנימיות העולם הזה

שלום לכולם, הנה אומר רמח”ל בספרו אדיר במרום, “כי גן עדן הוא פנימיות העולם הזה, ומשם הובא אדם הראשון אלא שלא עמד בו” (עמוד ס’ מהדורת תשע”ח). למה מתכוון רמח”ל ואיך קשורים הדברים למשה מושיען של ישראל בגלות במאמר הבא:…

3 ביוני 2018


פרשת שמות

ויפן כה וכה וירא כי אין איש, מי הוא האיש המדובר ומה תפקידו

שלום וברכה לכולם, משה אשר גדל בבית מלך מצרים יוצא אל אחיו ורואה בסבלותם. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. המעניין הוא שלמרות שמשה גדל בבית מלך מצרים, הוא מזהה כי האיש המוכה הוא אחיו העברי. משה פונה…

18 ביולי 2017


סרטונים

אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, הגרסה המאויירת

שלום לכולם, היום נעמוד על הקשר שבין פסוק ממגילת שיר השירים, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, לבין פסוק מפרשת שמות “כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו”, נראה איך קושר מדרש רבה פרשת שמות את הפסוקים, נראה מי הם…

17 בינואר 2017


פרשת שמות פודקאסט

אֶחֱזוּ לָנוּ שׁוּעָלִים שׁוּעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר

שלום לכולם, מהו שאמר הכתוב בשיר השירים “אֶחֱזוּ לָנוּ שׁוּעָלִים שׁוּעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר”, ומה הקשר שלו לגזרת פרעה בפרשת שמות, “כל הבן היאורה תשליכוהו”, נקשיב למדרש רבה פרשת שמות ונעמוד על הקשר שבין הדברים, גם נלמד מי…

15 בינואר 2017


פרשת נשא

מהו שאמרה תורה על משה רבינו ויפן כה וכה וירא כי אין איש, זהר פרשת נשא

בס”ד שלום וברכה לכולם, מהו שאמרה תורה בספר שמות על משה רבינו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש? מי הוא האיש המדובר אותו מחפש משה רבינו, ומדוע תלויה בו הגאולה, כל זאת בזהר פרשת נשא אות קב, קריאה נעימה…

6 ביוני 2016


פרשת בהר

מהו שורשה הרוחני של ספירת הבינה, זהר פרשת בהר

בס”ד על שורשה הרוחני של ספירת בינה, מספר לנו זהר פרשת בהר אות כ’ וזו לשונו: כ) דסליקת בהון אהיה, דאיהי בינה, שנת היובל, איהי אהיה אשר אהיה, תרין זמנין אהיה חושבן מ״ב, ותמניא אתוון בהון חמשין. דבהון פקודא לחשוב…

25 במאי 2016