על שלושה דברים

חגי תשרי

שמחת תורה לפי האר"י הקדוש

בס”ד שלום רב לכל בית ישראל, אנו מתקרבים לחג שמחת תורה, שהוא כפי שמבואר בכתבי האר”י הפסגה של חודש תשרי, אחר כל התיקונים שנתקנו בחודש תשרי, עשרת ימי תשובה, ענין רצונות דקבלה שנחדשו אצל עבדי ה’, עשר ספירות ועשרה כלים…

24 בספטמבר 2013