עיונים בזהר פרשת תולדות מאמר בגדי עשו החמודות

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

בפרשת תולדות מבקש יצחק לברך את בנו עשו הבכור לפני מותו. יצחק מבקש מעשו שיצוד לו ציד כאשר אהב כדי שיוכל לברכו. אך הקב"ה חושב אחרת, אצל הקב"ה, יעקב הוא הבכור שעלה במחשבה, ולכן הוא זה אשר יקבל את ברכת הבכורה, וכך באמצעות רבקה, מוציא הקב"ה את תוכניתו לפועל.

בשעה שיוצא עשו אל השדה לצוד צייד לאביו, רבקה מלבישה את יעקב אחיו החלק, בבגדי החמודות של עשו. יצחק שעיניו כבדו מראות ממשש את בגדי החמודות של עשו בהם לבוש יעקב, ואע"פ שחש בהבדל שיש בין הקול קול יעקב והידיים ידי עשו, הוא מעניק את ברכת הבכורה ליעקב.

מה סוד בגדי החמודות של עשו, איך הגיעו לידיו, מי השתמש בהם לפניו ומה עשו בהם, למי יש זכויות יוצרים על בגדי החמודות, ומה היה אותו היום המיוחד בשנה בו נתנה ברכת הבכורה ליעקב, כל זאת מספר לנו זהר פרשת תולדות, מאמר עשו בגדי החמודות אות קלא - קלה.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed