אתי מלבנון כלה

שלום לכולם,

מה פירוש הפסוק אתי מלבנון כלה? מדוע בנוהג שבעולם - כלה מקשטין ומבשמים אותה, ואח"כ מכניסין אותה לחופה, והקב"ה לא עשה כן, אלא אמר לכנסת ישראל: אתי מלבנון כלה מטיט ולבנים לקחתיך ועשיתיך כלה. מה משמעות הפסוק והמדרש בנפש האדם פנימה, נשמע במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום.

האזנה נעימה לכל

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed