על שלושה דברים

פרשת פנחס

באמצעות מ"ה הכה הקב"ה את המצרים במצרים, זהר פרשת פנחס

בס”ד שלום וברכה לכולם, זהר פרשת פנחס אות תשלג מסביר כיצד הכה הקב”ה את המצרים ומצרים וזו לשונו: אמר רעיא מהימנא, כמו הלשון שהיא מקל לכל אנשי הבית (סובב על מה שאמר באות תשכ”ד, ולרדאה לון במקל) כי מייסר אותם בלשונו…

18 באפריל 2016


פרשת פנחס

על נהרות בבל, דון מקלין נעמי שמר, וזהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, מזמור תהלים קלז, שכתב דוד ע”ה, מלמדנו מציאות של גלות, והוא פותח במילים המוכרות, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזכרינו את ציון. המילים נפלאות, ומלאו השראה עד כי רבים וטובים כתבו להם לחנים, המלווים אותנו עד…

6 ביולי 2015