על שלושה דברים

כללי

על שבעה הבלים בהם מתקיים העולם

שלום לכולם, את הסיפור על שלגיה ושבעת הגמדים מכירים כולנו. סיפור על בת מלך שאימה נפטרה בעת לדתה ואביה נשא אישה אחרת תחתיה. כל עוד הייתה שלגיה ילדה קטנה וחביבה התנהלו החיים בארמון על מי מנוחות, אך משגדלה שלגיה והפכה…

22 במאי 2019


פרשת וישב

מהו שכתבה תורה אלה תולדות יעקב יוסף

שלום לכולם, מהו שכתבה תורה אלה תולדות יעקב יוסף, כאילו היו אדם אחד? אומר רש”י כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף ונותן דוגמאות. תלה הכ’ תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן…

21 במאי 2019


פרשת קדושים

מהו שאמרה תורה לא תלך רכיל בעמיך

שלום לכולם, בפרשת קדושים ספר ויקרא פרק יט פסוק טז נאמר “לא תלך רכיל בעמך”. מהו רכיל? כאשר אלמוני מספר סיפור על פלמוני, אותו מספר הסיפור תופס משהו חיצוני באותו פלמוני ומספר עליו. הוא אינו תופס שום דבר בפנימיות הדברים…


נביאים

מהו שאמר הכתוב איך נפלת משמים הלל בן שחר?

שלום לכולם, למה התכוון הנביא כשאר אמר “איך נפלת משמים הילל בן שחר?” (ישעיהו יד יב) ויש לומר כי הלל בן שחר היא כינוי לנשמה האלוהית שנטרדה מגן עדן ובאה לשכון בארץ. הנשמה מכונה בפסוק “הלל בן שחר” בלשון זכר…

14 באפריל 2019


שבת

למה הכוונה בבטוי עשרתם ערבתם הדליקו את הנר?

שלום לכולם, במשנה שבת ב’ ז’ כתוב: שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: עישרתם? עירבתם? הדליקו את הנר. למה הכוונה? אומר האר”י הקדוש כי כל העולם כולו נכלל באדם אחד. ולפיכך יש לפרש כל אמירה…


שמות

מה הן ערי מסכנות לפרעה בנפש האדם פנימה?

שלום לכולם, בפרשת שמות אנו מוצאים תאור של שיעבוד בני ישראל במצרים וכך נאמר בה: “וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת, לְפַרְעֹה–אֶת-פִּתֹם, וְאֶת-רַעַמְסֵס.” (שמות א, יא). האם פתום ורעמסס הן ערים עתיקות במרחב ממלכת מצרים העתיקה או שהן משל להתנהגות האנושית, כדברי הזהר…

8 בינואר 2019