זהר ויחי מדוע קבורה לאה במערת המכפלה ולא רחל עקרת הבית

שלום לכולם,

שואלים בעלי הזהר, מדוע קבורה לאה במערת המכפלה ולא רחל עקרת הבית, במה שונה לאה מרחל שזכתה להקבר עם יעקב במערת המכפלה עם האבות ובנות זוגם, מהו המעשה האחד בו היה ללאה יתרון על רחל וכיצד הוא השפיע על חיי רחל, מותה וקבורתה, ומדוע בעל הסוד הגדול הוא רבי יהודה.

כל זאת בזהר ויחי אותיות רע  - רעד, האזנה נעימה לכל ולימוד נעים


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed

אֶחֱזוּ לָנוּ שׁוּעָלִים שׁוּעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר

שלום לכולם,

מהו שאמר הכתוב בשיר השירים "אֶחֱזוּ לָנוּ שׁוּעָלִים שׁוּעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר", ומה הקשר שלו לגזרת פרעה בפרשת שמות, "כל הבן היאורה תשליכוהו", נקשיב למדרש רבה פרשת שמות ונעמוד על הקשר שבין הדברים, גם נלמד מי הם השועלים בנפש האדם, מדוע הם מעוניינים לחבל בכרם ה', ומדוע למרות הנסיונות לחבל בכרם ה', כרמינו סמדר, מהו סמדר בעבודת ה'?

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed

מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל

שלום וברכה לכולם,

מה פירוש הפסוק מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? מהי בחינת יעקב בנפש האדם פנימה, מדוע היא כרוכה באהל והסתרה, ומהי בחינת ישראל בנפש האדם פנימה, ומדוע היא קשורה במשכנות השוכן, מי הוא בכלל השוכן, ומה עניינו בנפש האדם, זאת במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם, המאמר מופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום כרך ב'.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed

הדגל של עם ישראל - השם יתברך

שלום לכולם,

במאמר הבא שנשמע, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום כרך ב', נראה כיצד קושר הרב את הפסוק מפרשת במדבר, איש על דגלו עם הפסוק משיר השירים הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, ועם הפסוק מתהלים ואנחנו בשם אלקינו נדגול, מהו דגלו של ה' יתברך, מדוע צריך לדגול בו, ומדוע דגלו של השי"ת הוא מעל כל הדגלים, והוא דגלם של ישראל?

גם נשמע מהו יין בנפש האדם פנימה, באיזה איבר הוא בא לידי ביטוי, ומדוע כדי להיות דבוקים במלך, יש לעצום את עין שמאל, ולפקוח את עין ימין שרואה כי הכל טוב, וכיצד הופכת עין ימין לאין, שהוא אינסוף.

כל זאת ועוד במהדורת השמע הבאה, האזנה נעימה לכולם


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed

פרשת ויקרא, קורבן לשון התקרבות

בס"ד

שלום לכולם,

במאמר הבא שנשמע שכתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל לפרשת ויקרא, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, מסביר הרב כי קורבן הוא לשון התקרבות, עוד מסביר הרב כיצד יכול הנברא המוגבל בזמן ומקום ותחום בגבולות החומר, להתקרב לבורא עולם שהוא אינסופי, באמצעות הקרבת בהמיותו.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed

זהר פרשת יתרו, מאמר לא יהיה לך

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר זהר פרשת יתרו, לא יהיה לך, אותיות ת"ז  - תי"ב, ננסה להבין מהו פירוש הדיבר השני לא יהיה לך אלקים אחרים על פני. מדוע כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. מהי צורת אדם, ומדוע נכרת בה שלמות מיוחדת.

כל זאת במהדורת הפודכאסט הבאה, האזנה נעימה לכל

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed