וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה. כל ימי חייך להביא לימות המשיח ..

וחכמים אומרים כי לא רצוי בזה, כי אפילו בליל פסח שיש הלל גמור, מאחר שתיכף ביום א' דח"ה חוזרים לאחור, אין מזכירין יציאת מצרים בלילות ,לעשות שם זווג , ואמר לימות המשיח, שיתבטל כח הקליפה אבל לא עתה:

ברוך המקום, ברוך הוא  ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דברה התורה:
היסוד אבא נקרא ברוך והנה יסוד אמא נקרא ברכה כי הוא מקומו של יסוד אבא ועי"כ נתברך ונקרא ברכה וזה ברוך המקום מקום גי' וד"י ו"י מילוי ע"ב מ"ן לף חוד י מילוי קס"א גי' ק"ם הרי מקום שהוא מ"ו ק"ם וכבר ידעת כי יסוד אבא יש בו הוי"ה בהכאה וגם הוא גי' יפ"י ופ"ו הפ"ה גי' מקום ושם זה בת"ת וזה שנתן תורה והתורה הוא יסוד אבא : הנה עתה לוקחת לאה ד' אלפין כפולין דלאה ורחל ונמצא שהם ח' הויות שהם ד"פ ב"ן וזהו סוד ד' בנים : גם בסוד ה' גבורות מתפשטים ברחל בסוד ג' הממותקים ג' חסדים וג' גבורות הרי ג' בנים וב' הויות שבנו"ה ברי בן רביעי .

מתוך: סדור האר"י הקדוש- סדר הגדה של פסח 

מאת :ב.יצחק