מהי אותה שנאה באומות העולם ?

שנאה, שנאה היא מילה גדולה בעלת כוח רב, כוח שיכול להחריב את העולם אז בואו ננסה להבין מעט מהי ולשם מה ירדה?

הר סיני הר שירדה שנאה לאומות העולם, נישאלת השאלה מדוע גרמה התורה שנאה דווקא על ישראל, שהרי אנחנו בניה ובנותיה אז למה הביא זאות על ילדיה האהובים ? ומדוע אנחנו לא רואים שנאה בן שאר העמים בן מוסלמים ונוצרים וכדומה ? מהי שנאה ויש לפרש שענין אומות העולם הוא ענין הרצונות שלהם, היינו התאוות הגשמיות הרצון והישתוקקות לכסף, כוח, וכבוד ולזה יש תפקיד גדול לייצר הרע שבאדם ...בכלל מה נקראים אומות העולם ?האם ישנם הם בתוכי או רק אצל מוחמד או מייקל?

אומות העולם הם הרצון לקבל שנימצא בכול אחד ואחת, אלו רצונות גשמיים של האדם תאוותו לחיים ללוא חיפוש האמת מה ולשם מה הוא חי ? ולעומת זה ישראל נקרא הרצון לעבודת ה', והנושא לזה הוא הייצר הטוב שבאדם. בזמן שאדם עובד את ה' מזכך את הכלי מיתעלה מעל הרצון לקבל לעצמו ואין עיניני גשמי בראש סולם מדרגתו. בזמן העבודה, יש להאדם רצון וחשק לתאוות גשמיו. נמצא לפי זה שהאדם אוהבת את האומות העולם ויש לו עבודה גדולה שיוכל להיתגבר כדי שישנה את הרצונות האלו . ואת זה אי אפשר להשיג אלא רק ע"י לימוד התורה, שיש בסגולתה לשנות מאהבה והשתוקקות לרצון לקבל לשנאה של כל התאוות הגשמיות.

וזה הפרוש שנקרא הר סיני, שירדה שנאה לאומות העולם, דהיינו שעל ידי לימוד התורה האדם זוכה לשנאת אומות העולם שנקבע בליבו שנאה להיצה"ר וכמו שאמרו חז"ל, "המאור שבה היה מחזירן למוטב".

אגדת פסח -גלות וגאולה