על שלושה דברים

פרשת בלק פודקאסט

מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל

שלום וברכה לכולם, מה פירוש הפסוק מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? מהי בחינת יעקב בנפש האדם פנימה, מדוע היא כרוכה באהל והסתרה, ומהי בחינת ישראל בנפש האדם פנימה, ומדוע היא קשורה במשכנות השוכן, מי הוא בכלל השוכן, ומה עניינו בנפש האדם,…

22 ביוני 2016


פרשת קרח

ראה חיים עם אשה אשר אהבת, זהר פרשת קרח

שלום וברכה לכולם, מהו שאמר קהלת, “ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש”? נתבונן בדברי הזהר הקדוש פרשת קרח אות כח…


פרשת פנחס

מהו שנאמר בחזון המרכבה של יחזקאל ורגליהם רגל ישרה, זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, בחזון המרכבה של יחזקאל מתוארות חיות הקודש באופן הבא: “וְרַגְלֵיהֶם, רֶגֶל יְשָׁרָה; וְכַף רַגְלֵיהֶם, כְּכַף רֶגֶל עֵגֶל” (יחזקאל א’ ז’) מהן חיות הקודש, מהי רגל ישרה, מדוע נחנות חיות הקודש ברגל ישרה, אך כף רגליהם ככף רגל…

19 ביוני 2016


פרשת פנחס

מהו נהר כבר לפי זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, ספר יחזקאל פותח בפסוק הבא: “ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים”. מהו נהר כבר המדובר בספר יחזקאל, האם הוא נהר פיסי הנמצא בגולה אשר בבבל, אליה…


פרשת פנחס

על הקשר שבין טעמי המקרא לבין הספירות זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, על הקשר שבין שמות טעמי המקרא לספירות ולסדר תיקון עולם מספר לנו רעיא מהימנא בזהר פרשת פנחס אות תרסח וזו לשונו: תרסח) ובחבורא קדמאה אמר, רעיא מהימנא, ההיא תגא דזרקא, איהי יוד, רביעית. אוף הכי בחיה דשמה…

13 ביוני 2016


פרשת נשא

מהו שאמרה תורה על משה רבינו ויפן כה וכה וירא כי אין איש, זהר פרשת נשא

בס”ד שלום וברכה לכולם, מהו שאמרה תורה בספר שמות על משה רבינו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש? מי הוא האיש המדובר אותו מחפש משה רבינו, ומדוע תלויה בו הגאולה, כל זאת בזהר פרשת נשא אות קב, קריאה נעימה…

6 ביוני 2016