על שלושה דברים

פרשת מקץ

מהו ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם זוהר תניינא פרשת מקץ

שלום לכולם, פרשת מקץ פותחת במילים הבאות: ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, על איזה קץ מדובר, מה הן השנתיים המדוברות, האם שנתיים אלו הן רק עשרים וארבעה חודשים בלוח השנה, או שהן ביטוי לשורשים רוחניים, האם פרעה הוא רק…

19 ביוני 2017


פרשת מקץ

גביע הכסף

בס"ד שלום וברכה לכולם, והפעם אמרה שאמר בעל הסולם לתלמיד ר' יוסף וינשטוק, כי ענין הנסיון הוא למשל, שמציעין לאדם שיבחר אחת משתיהן, או בנין גדול או גביע כסף קטן, והאדם הזה נתחבב עליו כ"כ הגביע הקטן יותר מהבית הגדול. והמבין…

21 בפברואר 2016


פרשת מקץ

מדוע נקרא יעקב בחיר האבות, ומדוע אינו חושש לרדת למצרים בשני הרעב

בס"ד שלום וברכה לכולם, בפרשת מקץ, מורגש הרעב בארץ כנען, יעקב אבינו רואה כי יש שבר במצרים ואומר לבניו, למה תתראו? כלומר מדוע אתם יראים לרדת למצרים לשבור שבר (להביא מזון). במאמר שנשמע שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל…

6 בדצמבר 2015


פרשת מקץ

ההפרש שבין יוסף להשבטים

ההפרש שבין יוסף להשבטים, שיוסף להיותו מרכבה דאצי', לא היו אצלו עניני עוה"ז מציאות התופסת מקום ולא הטרידוהו כלל וכלל, אשר לכן היה יכול להיות מלך מצרים, מקום שהוא תכלית השפלות, הירידה והטרדה שבעוה"ז, ועכ"ז הי' בתכלית העליה והדבקות באלוקות. משא"כ השבטים להיותם בחי' מרכבה דבריאה,…

12 בדצמבר 2012