על שלושה דברים

פרשת נח

רחמים ודין בסדרי אותיות

בס"ד כאן נרמז לקדושים עליונים להשכיל ולדעת סוד אותיות קדושות עליונות, אשר הפוך סדרם של כ"ב אותיות, הוא למחות את אותם החייבים (רשעים) ועל כן כתוב וימחו מן הארץ וכתוב בא אתה וכל ביתך אל התיבה. לשון מהיר, בכ"ב אותיות…

18 ביולי 2012