על שלושה דברים

בראשית

מנין אנו למדים כי יוסף גלגולו של קין

שלום לכולם, מנין אנו למדים כי יוסף בן יעקב הוא גלגולו של קין בן אדם? נתבונן בדברים: לאחר שהורג קין להבל אחיו, מתנהל שיח בין ה' אליו הפותח במילים: "אי הבל אחיך?" (בראשית ד' ט' ). בשיחה מודה קין ואומר…

11 ביוני 2018


פרשת תולדות

וידו אוחזת בעקב עשו, ארבע קריאות שונות שהן אחת

שלום לכולם, את הפסוק וידו אוחזת בעקב עשו המתאר את לידת תאומי רבקה ויצחק אנו מכירים מחומש בראשית, הפסוק והסמוכים לו מתארים לידת תאומים לא זהים, נשאלת השאלה האם הפעם מתאר הפסוק רק לידה פיזית של תאומים לא זהים בעולם…

26 באפריל 2018


פרשת תולדות

ויגדלו הנערים, בני כמה היו יעקב ועשו במכירת הבכורה

שלום לכולם, היום בו הכין יעקב אבינו נזיד עדשים, הוא היום בו נפטר אברהם אבינו ע"ה, לכן הכין בו נכדו יעקב נזיד עדשים שהוא מאכל להברות את החולה ואת האבל. אברהם חי מאה שבעים וחמש שנים, ובמותו היה יצחק בנו,…

19 בנובמבר 2017


פרשת תולדות

מי הוא בתואל בנפש האדם פנימה ומדוע הוא רמאי

שלום וברכה לכולם, מי הוא בתואל בתואל בנפש האדם פנימה, ומדוע הוא נבחן לרמאי, על שאלה זו ננסה להשיב תוך כדי עיון בזהר פרשת תולדות אות נ: הנה דברי הזהר הקדוש ובאור הסולם של רבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל זהר…

13 ביולי 2016


הקלטות של שידור חי

זהר פרשת תולדות, מאמר ויתרוצצו הבנים בקרבה

בס"ד שלום וברכה לכולם, פרשת תולדות בספר הזהר הקדוש, מספרת לנו, כי ב' הבנים בהם מעוברת רבקה, הם ב' הבנות שיש באדם. ולפיכך מסבירה הפרשה, כי את הפסוק "ויתרוצצו הבנים בקרבה", יש לפרש באופן הבא: כי ב' הבנות הפוכות מתרוצצות בכל אדם, האחת גורסת, "וְאָנֹכִי…

11 בנובמבר 2015


פרשת תולדות

מדוע נזקק יעקב, לבגדי החמודות של עשו, וגם לעורות גדיי עזים, שהולבשו לו על ידיו וחלקת צואריו, שנים לאחר שנמכרה לו הבכורה?

בס"ד שלום וברכה לכולם, בבראשית פרק כה', בא עשו עייף מן השדה, ומבקש מיעקב, אחיו התאום, יושב האהלים, שילעטינו מנזיד העדשים שזד יעקב אבינו. אותו יום, מספר המדרש, היה יום פטירתו של אברהם אבינו ע"ה, ונכדו יעקב אבינו, בישל מאכל של…

8 בנובמבר 2015