על שלושה דברים

הושענא רבה

דרושי הנסירה, מדוע לנסר את הזמן מאור אינסוף ברוך הוא

בס"ד שלום וברכה לכולם, למה בכל ראש השנה מנסרים ומפרידים את הזמן מאינסוף? מדוע השנה היא נקבה ולא זכר? מדוע שורש הנבראים הוא בנוקבא? למה נדרשים עשרה ימים על מנת לנסר את הזמן מהאינסוף, מראש השנה עד יום הכיפורים, מדוע…

28 בספטמבר 2016