על שלושה דברים

פרשת בחקותי

"ועשיתם אותם" - כאילו אתם עשיתם אותי, מאמר מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, פרשת בחוקותי

בס"ד שלום וברכה לכולם, במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, פרשת בחוקותי, כרך ב', מאמר רפד, שנכתב על יסוד אות י"ח בזהר פרשת בחוקותי, מסביר הרב, מדוע השתמשה התורה בשלושה פעלים בפסוק, "אם בחוקותי תלכו, ואת…

14 במאי 2015