על שלושה דברים

פרשת ויקרא

זהר פרשת ויקרא, מעשה בעשיר אחד שלמד תורה

שלום וברכה לכל בית ישראל, פרשת ויקרא עוסקת בהקרבת קורבנות, קורבן הוא מלשון התקרבות, ועיקר הפרשה עוסק בהתקרבות והתקשרות אל ה', באמצעות הקרבת הנפש הבהמית שלנו. בזהר פרשת ויקרא אות קכג, מספר לנו רבי שמעון בר יוחאי את סיפורו עשיר אחד, שבא לפני…

15 במרץ 2016


פרשת ויקרא

פרשת ויקרא, קורבן לשון התקרבות

בס"ד שלום לכולם, במאמר הבא שנשמע שכתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל לפרשת ויקרא, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, מסביר הרב כי קורבן הוא לשון התקרבות, עוד מסביר הרב כיצד יכול הנברא המוגבל בזמן ומקום ותחום בגבולות החומר, להתקרב לבורא עולם שהוא…

14 במרץ 2016


פרשת ויקרא

שְׁאַל לְךָ אוֹת מֵעִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ הַעְמֵק שְׁאָלָה אוֹ הַגְבֵּהַּ לְמָעְלָה, מדרש הנביא לפרשת ויקרא

בס"ד שלום וברכה לכל בית ישראל, מדוע קרא הקב"ה למשה באות אלף זעירא, מה מסמלת האות האלף בכלל, ואות אלף זעירא בפרט? מדוע זהר פרשת ויקרא פותח בדבר הנביא ישעיה אל מלך אחז: שאל לך אות מעם ה', מי הוא…

10 במרץ 2014


פרשת ויקרא

עיונים בספר הזה"ק פרשת "ויקרא" מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד אנו בשיעורנו בספר הזה"ק בפרשת "ויקרא", אנו מתמקדים בבאור הסולם שחיבר רבי יהודה הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה, למי שיש ספרים מוזמן לפתוח.  קובץ השמע של השיעור  ובנתיים סכמנו את השיעור בראשי פרקים למען ירוץ הקורא בו ואין…

13 במרץ 2013