על שלושה דברים

י"ז תמוז

מה פרוש הפועל בושש ומדוע הוא נאמר על משה

שלום עליכם, מה פרוש הבטוי בושש בו משתמשת התורה ביחס למשה רבינו, מדוע לא משתמשת התורה בפועל מתעכב או מאחר? נקרא את הפסוק, נראה איך מתייחס רש"י אליו, ונראה איך אנו מתייחסים אליו. "וירא העם כי בשש משה לרדת מן…

29 ביוני 2018


י"ז תמוז

על הקשר שבין י"ז בתמוז לראש השנה

כאשר נתבונן נוכל לראות כי יש עשר שבתות בין י"ז בתמוז לראש השנה. שלוש השבתות הראשונות בין י"ז בתמוז לט' באב הן כנגד שלוש ספירות ראשונות, כתר חכמה ובינה, המכונות ג"ר, כלומר ג' ראשונות או שלוש ראשונות. להלן ציור הספירות…

25 ביוני 2013