על שלושה דברים

פרשת בא

זהר פרשת בא, מאמר ויהי בחצי הלילה

בס”ד שלום וברכה לכל בית ישראל, בזהר פרשת בא, מאמר ויהי בחצי הלילה, אות קא שואל רבי יוסי את רבי חייא, שאלה גדולה, מדוע היה מכת בכורות בחצי הלילה, ולא ביום שיגלה לכל פרסום הנס, רבי חייא משיב כי השאלה יפה…

23 בינואר 2015


פרשת בא פודקאסט

זהר פרשת בא, מאמר ויהי היום ויבא גם השטן

בס”ד שלום וברכה לכל בית ישראל, בזהר פרשת בא, (אות ה) פותח רבי אלעזר מאמר חדש, אשר שמו לקוח מספר איוב, “ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם”, כאשר מילת המפתח שבה קושר רבי אלעזר את…

19 בינואר 2015


פרשת בא

מדוע נצטוו ישראל במצרים לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות, ומדוע היה למשמרת לארבעה עשר יום לחודש הזה

במסגרת ההכנות ליציאת מצרים נצטוו ישראל ע”י משה ואהרון לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות. את השה נצטוו ישראל לשמור עד ארבעה עשר לחודש, ואז לשחוט אותו כקורבן פסח, את דמו לתת על המזוזות והמשקוף, ואת בשרו צלי אש נצטוו…

10 באפריל 2014