על שלושה דברים

שיר השירים

מהו פירוש הפסוק אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ברוחניות

שלום לכולם, בשיר השירים מופיע פסוק שאנו אומרים כל קבלת שבת, “אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עמך”. המילה אנה עניינה לאן, לאיפה, ואפשר לקרוא את הפסוק כך: לאן הלך דודך היפה בנשים, לאן פנה דודך ונבקשנו…

20 באוקטובר 2017


פרשת וישב

מהי כתונת פסים ברוחניות

שלום לכולם, מספרת לנו התורה (בראשית לז) “וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקנים הוא לו, ועשה לו כתנת פסים”. כתונת הפסים של יוסף היתה השראה למחזות רבים ושירים רבים, זאת ועוד, גם בסרטו של ססיל דה מיל,…

18 באוקטובר 2017


שיר השירים

מהו עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו בנפש האדם פנימה

שלום לכולם, אנו מכירים את הפסוק ממגילת שיר השירים “עורי צפון ובואי תימן”, אך איזו משמעות רוחנית יש לו, נתבונן בתחילה בספר הזהר פרשת ויקרא, מאמר עשרה שמות: אומר רבי אבא כי הבטוי “עורי צפון”, מכוון לפעולה שפועל הקב”ה בנבראים,…

10 באוקטובר 2017


פרשת בראשית

על ההפרש שבין מנחת קין למנחת הבל ברוחניות

שלום לכולם, מה ההפרש שבין מנחת קין למנחת הבל ברוחניות, מדוע אע”פ שקין מופיע כיוזם הבאת המנחה, לא מתקבלת מנחתו, ואל מנחת הבל שועה ה’, נתבונן בפסוקים: בבראשית פרק ג’ כתוב: “ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה. והבל…

9 באוקטובר 2017


כללי

על הקשר שבין מיעוט הירח ועבודה לשמה לבין שירה של פיירוז אנחנו והירח שכנים

מועדים לשמחה, במאמר שלפנינו אותו כתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק”ל, בוחן הרב את האמרה הידועה “אומות העולם מונין לחמה וישראל מונים ללבנה”, לנוכח פסוק מפרשת פנחס, “שעיר אחד חטאת לה'”, אותו מפרשת מסכת חולין (דף ס’ עמוד ב’)…

8 באוקטובר 2017


סוכות

מאמר לסוכות מאת הברכת שלום רבי ברוך שלום הלוי אשלג

מועדים לשמחה, לרגל חג הסוכות אנו שמחים להביא לידי קהל הקוראים מאמר שכתב הברכת שלום, רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק”ל. המאמר מספר על הקשר שבין הספירות לבנית הסוכה וקריאת שמע ובין היתר מסביר את חשיבותה של אתערותא דלתתא, כלומר…

6 באוקטובר 2017