פרשת וירא

משמעות הביטוי הר הבית ברוחניות

שלום לכולם, הביטוי “הר הבית”, מוכר לכולנו, כאשר נשאל אנשים מה אומר להם הביטוי הר הבית, הם יאמרו, “בית המקדש”, או “הר הבית אשר נמצא בירושלים”, או “זה שמעל רחבת הכותל”, וגם יש מי שיזכר במילים שנאמרו במכשיר הקשר בבוקרו…

23 בפברואר 2017


ראש השנה

מדוע נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה?

שלום לכולם, מדוע נקרא נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה? ויש לומר כי תרועה אותיות תרע ו”ה, כי תרע בארמית הוא שער, ובשער הזה נכנסות אותיות ו”ה, הן אותיות הזמן או השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. הסבר הדברים: שם ה’…

20 בפברואר 2017


תהלים

מהו שאמר הכתוב עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו

שלום לכולם, מהו שאמר הכתוב עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו? מדוע משתמש בעל התהלים בפועל עשה ביחס לירח, וידע ביחס לשמש, מדוע ברישא של הפסוק הנושא הוא עלום, כלומר יש לשאול “מי עשה ירח למועדים”? ובסיפא של הפסוק הנושא…

16 בפברואר 2017


יחזקאל

מדוע נקראת ארץ ישראל בשם ארץ הצבי

שלום לכולם, ידוע לכל כי ארץ ישראל נקראת גם ארץ הצבי, ככתוב בנביא, “ביום ההוא נשאתי ידי להם, להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות” (יחזקאל כ’ ו’). אך מדוע מכל בעלי…

15 בפברואר 2017


פרשת מסעי

על הקשר שבין שם המשפחה "אלוש" למן שאכלו ישראל במדבר

שלום לכולם, במשך ארבעים השנים שהלכו ישראל במדבר בצאתם מארץ מצרים, ערכו ארבעים ושניים מסעות. כל ארבעים ושניים המקומות בהם חנו ישראל נזכרים בשמותיהם בפרשת מסעי: רעמסס, סוכות, איתם אשר בקצה המדבר, על פי חירות, מרה, אילמה ים סוף, מדבר…

14 בפברואר 2017


פרשת בראשית

על שום מה יתרה שנת חמה על שנת לבנה אחד עשר יום

שלום לכולם, כולנו יודעים כי מחזור שנת החמה הוא שס”ה ימים כלומר 365 יום ורבע, ומחזור שנת לבנה הוא שנ”ה, כלומר 355 יום. לפיכך אנו רואים כי שנת החמה יתרה על שנת לבנה באחד עשר יום, אך מהו שורשו הרוחני של ההפרש הזה?…