על שלושה דברים

כללי

מדוע אוחדה ירושלים י"ט שנים לאחר קום המדינה?

שלום לכולם, מדוע אוחדה ירושלים י”ט שנים לאחר קום המדינה, מדוע לא יותר או פחות, ומהו השורש הרוחני הפועל באחדות העיר נקרא במאמר הבא: הצהרת בלפור הרואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, נתנה בשנת 1917. שלושים…

21 בפברואר 2018


פרשת נח

מדוע לא שמשו המאורות במבול

שלום לכולם, אומרים חז”ל כי המאורות לא שמשו בזמן המבול, כיצד מגיעים חז”ל למסקנה זו? ואם המבול אינו מבול הסטורי שהיה בעבר בלבד, אלא מדובר בתופעה נפשית פנימית מה פירושה, ומה פירוש ההבטחה שנותן ה’ לנח, לאחר שזה הקריב קורבן…

16 בפברואר 2018


פרשת משפטים

לעבד נמכר יוסף כי תקנה עבד עברי

שלום חברים, המונח עבד עברי נזכר לראשונה בבראשית לט בשיחה שבין אשת פוטיפר לפוטיפר. לאחר שממאן יוסף להכנע לרצונה של אשת פוטיפר לשכב עימה, ועוזב את בגדו בידה. באותו בגד הנמצא בידה, משתמשת אשת פוטיפר להוכיח את הדבר ההפוך: יוסף…

7 בפברואר 2018


פרשת וזאת הברכה

מדוע לא נקבר משה בארץ ישראל?

שלום כולם, שואלים כולם איך ייתכן שאדם כמו משה רבינו אדון הנביאים, המובחר שביצורים לא נקבר בארץ ישראל, מקום בו נקברו האבות והאמהות, והאבות הקדמוניים אדם וחווה, אולי בכל זאת לא נעשו מספיק מאמצים להביא אותו לקבורה בארץישראל, ייתכן גם…

2 בפברואר 2018


כללי

על הקשר שבין ל"ב נתיבות חכמה לחיים

שלום לכולם, במשנה א’ ספר יצירה כתוב “בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י”ה יהו”ה צבאות את עולמו” מהם נתיבות פליאות חכמה עליהם מדבר ספר יצירה? כאשר נקרא בבראשית פרק א’, נראה כי שם אלהים מופיע שלושים ושתיים פעמים הנה…

23 בינואר 2018


כללי

מדוע אסור ללכת אחורי רבו

שלום לכולם, מספרת לנו מסכת יומא (לז) כי אסור ללכת אחורי הרב, ומוסיפה, “שלושה שהיו מהלכין בדרך: הרב באמצע, גדול בימינו וקטן משמאלו. והיות ואנו יודעים כי כל הנאמר בו אסור, הוא למעשה בלתי אפשרי, מה מלמדנו האסור הזה, ומה…

12 בינואר 2018