על שלושה דברים

פרשת בראשית

מהי אישה ברוחניות וכיצד בונים אותה מן הצלע

שלום לכולם, לאישה, שנבנתה עזר כנגדו, קרא אדם בשם אישה והבאור הוא כי מאיש לוקחה זאת, כלומר השורש הוא איש, והענף הוא אישה, הזכר הוא איש והאישה נקבה. כמו שאנו מכנים לאדם שנולד בירושלים – ירושלמי, ומי שנולד בטבריה אנו…

5 בנובמבר 2017


פרשת בראשית

על ההפרש שבין מנחת קין למנחת הבל ברוחניות

שלום לכולם, מה ההפרש שבין מנחת קין למנחת הבל ברוחניות, מדוע אע”פ שקין מופיע כיוזם הבאת המנחה, לא מתקבלת מנחתו, ואל מנחת הבל שועה ה’, נתבונן בפסוקים: בבראשית פרק ג’ כתוב: “ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה. והבל…

9 באוקטובר 2017


פרשת בראשית

כיצד מהווה סיפורם של קין והבל אב טיפוס לכל זוגות האחים והתאומים שנמצא בתנ"ך

שלום וברכה לכולם, מה מיוחד כל-כך בזוג האחים התאומים הראשונים בעולם, וכיצד מהווה סיפורם אב טיפוס לכל זוגות האחים והתאומים שנמצא מאוחר בסיפורי התנ”ך. כיצד מציירים השמות הניתנים להם את כוחות הנשמה הנצורים בגוף, וכיצד נוכל לפענח דרך קריאה נכונה,…

8 באוגוסט 2017


פרשת בראשית

כי שבעתים יוקם קין, על הקשר שבין קין לעץ הדעת, לשבעים אומות העולם, לשמיטה וליובל

שלום לכולם, מהו שאמר הכתוב כי שבעתיים יוקם קין? כפי שהראנו באחד המאמרים הקודמים ספירת יסוד מכונה בשם קין, כי תכונת היסוד שהוא קונה שמים וארץ, כלומר ספירת יסוד הוא הנושא לכל השפע הבא מכל הספירות שמעליו, חסד גבורה, תפארת…

6 באוגוסט 2017


פרשת בראשית

מהו שאמר רבי אלעזר בן עזריה, אם אין קמח אין תורה

שלום לכולם, מדוע פותחת התורה את סיפור הבריאה בשם אלקים, מדוע מופיע שם אלקים שלושים ושתיים פעמים במעשה בראשית, מה בא ללמדנו שם אלקים, ומה בא ללמדנו שימוש התורה בו שלושים ושתיים פעמים, איך קשור פרק א’ בספר בראשית לפרק…

24 ביולי 2017


פרשת בראשית

האם קין והבל היו אנשים ממשיים, או אבות טיפוס שמהם התפתחה האנושות?

שלום לכולם, במדרש רבא בראשית פרשה כב מתוארת לידת קין והבל באופן הבא: אמר לו רבי יהושע בן קרחה: עלו למיטה שנים, וירדו שבעה. קין ותאומתו, והבל ושתי תאומותיו. ותאמר קניתי איש את ה’, חמת לה הא איתתא בנין, אמרה: הא קנין בעלי בידי. מי…

23 ביולי 2017