על שלושה דברים

פרשת לך לך

איזה סוד מסתתר בצווי שניתן לאברהם אבינו לך לך מארצך

שלום לכולם, איזה סוד גנוז בצווי שניתן לאברהם אבינו, “לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך”? אומר הגאון מוילנא, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, הוא ג’ חיות הקודש (אותיות יה”ו) אל הארץ אשר אראך (אות ה’) והוא…

10 בפברואר 2017


פרשת לך לך

מדוע קודמת הקליפה לפרי, מדוע יולדת הגר, השפחה המצרית, לפני הגבירה, שרה

מדוע קודמת הקליפה לפרי, מדוע יולדת הגר השפחה המצרית לפני הגבירה שרה? נקרא פסוקים מפרשת לך לך. “ושרי אשת אברם לא ילדה לו”, ומפרש רמח”ל מדוע לא ילדה לו, כי שרה (יסכה) היתה סוכה ברוח הקודש, ואילו אברם טרם שנימול…

10 בנובמבר 2016


פרשת לך לך

אָז יְרַנְּנוּ, כָּל-עֲצֵי-יָעַר, מהי רננה ברוחניות, זהר פרשת לך-לך

שלום וברכה לכולם, מהו פירוש הביטוי חצות לילה, מה שורשו הרוחני, מדוע דווקא בחצות הלילה נכנס הקב”ה בגן עדן להשתעשע עם הצדיקים, מדוע לא לפני כן, מהו גן עדן ברוחניות, ומדוע כל האילנות משבחים לפניו, מהו שורשם של עצי היער, במה הם נבדלים…

20 ביולי 2016


פרשת לך לך

צא ולמד כיצד מחזירים שבויים מאברהם אבינו ע"ה

בס”ד שלום וברכה לכולם, בפרשת לך לך מספרת התורה, כי נשבה לוט, בן אחי אברהם, וזו לשונה, “וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן”. מהו לשון וירק המוזכר בפסוק, האם זו לשון…

22 באוקטובר 2015


הקלטות של שידור חי פודקאסט

זהר פרשת לך לך מדוע מכנה רשב"י את אברהם אבינו בכנוי אור בהיר

בס”ד שלום וברכה לכולם, בשידור החי שהתקיים ביום ג’ בפרשת לך לך בזהר, מאמר וימנע מרשעים אות לד, שואל רבי אלעזר מדוע פותחת התורה בלשון יחיד אל אברהם, ואומרת לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך וגו’, בשעה שקבוצת אנשים יצאה מאור כשדים…

21 באוקטובר 2015


פרשת לך לך

זהר פרשת לך לך

בס”ד שלום וברכה לכולם, בזהר פרשת לך לך שלפנינו, ישאל רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, מדוע כותבת התורה, “לך- לך” בלשון יחיד, ולא כותבת, “לכו-לכם”, בלשון רבים, שכן כולם יצאו מאור כשדים יחדיו, לאחר שניצול אברהם מכבשן האש. גם נראה מדוע…

18 באוקטובר 2015