על שלושה דברים

פרשת שמות פודקאסט

אֶחֱזוּ לָנוּ שׁוּעָלִים שׁוּעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר

שלום לכולם, מהו שאמר הכתוב בשיר השירים “אֶחֱזוּ לָנוּ שׁוּעָלִים שׁוּעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים וּכְרָמֵינוּ סְמָדַר”, ומה הקשר שלו לגזרת פרעה בפרשת שמות, “כל הבן היאורה תשליכוהו”, נקשיב למדרש רבה פרשת שמות ונעמוד על הקשר שבין הדברים, גם נלמד מי…

15 בינואר 2017


שיר השירים

מהו ישקני מנשיקות פיהו בפנימיות, תיקוני זהר

בס”ד שלום וברכה לכולם, מהו שאמר הכתוב בשיר השירים ישקני מנשיקות פיהו, ואיך קשור הפסוק הזה לחזון המרכבה של יחזקאל? נקרא בתיקוני זהר. ובההוא זמנא דמתייחדין ישקני מנשיקות פיהו, מאי נשיקות פיהו, תרין שפוון דיליה ותרין דילה, אינון ארבע גדפין…

3 בנובמבר 2016


שיר השירים

מה אומר האר"י הקדוש לגבי התנהלותינו בעולם הזה?

שלום וברכה לכולם, פעמים רבות אנו לומדים מהתבוננות. מה לומד האר”י הקדוש מהתבוננות בצבי, או בעופר האיילים, ולאיזו מסקנה הוא מגיע מהתבוננות זו אנו לומדים מהפסוק, “סוב ודמה לך דודי לצבי או לעופר האילים” (שיר השירים ב’ י”ז), עליו אומר האר”י כי צריך…

7 ביולי 2016


פרשת וארא

מהו שורשה הרוחני של הנעל, ומהו שורשו הרוחני של סנדל

שלום וברכה לכולם, מהו שורשה הרוחני של הנעל? מנין היא היא נמשכת? מדוע אמרו חז”ל, (שבת קכ”ט) לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו? מדוע לא אמרו יקח סנדלים לרגליו, מה ההבדל שבין נעל לסנדל, מדוע מיוחסים סנדלים לרומאים? ואילו נעלים…

29 ביוני 2016


שיר השירים

שחורה אני ונאוה, זהר חדש שיר השירים

שלום וברכה לכולם, מהו שאמר הפסוק שחורה אני ונאוה? נתבונן בזהר חדש שיר השירים ובפירוש הסולם שחיבר הרבי יהודה לייב אשלג זצוק”ל. שפה) שחורה אבי ונאוה, בוצינא דמערב, כד שלטא וקיימא לגבי בוצינא דמזרח, דא אוכמא, ודא חיוורא. כמה הוא יאה,…

24 במאי 2016


שיר השירים

הביאני המלך חדריו, זהר חדש שיר השירים

מועדים לשמחה, מהו שאמר הכתוב בשיר השירים, הביאני המלך המלך חדריו, באיזה מלך מדובר, היכן חדריו, ומדוע נוקט הכתוב בפועל הביאני לשון עבר, ולא תביאני לשון עתיד, על שאלות ועל רבות נוספות משיב זהר חדש שיר השירים. זהר חדש באור הסולם רכח)…

24 באפריל 2016