אות הפתיחה ליציאת מצרים, משה רבינו מעלה את עצמות יוסף מן היאור

אות הפתיחה ליציאת מצרים, משה רבינו מעלה את עצמות יוסף מן היאור, תמונה Pulpolux

אות הפתיחה ליציאת מצרים, משה רבינו מעלה את עצמות יוסף מן היאור, תמונה Pulpolux

תשעים ושלוש שנים חי יוסף במצרים. בן שבע עשרה שנים בלבד היה, והוא יתום מאמו רחל, אהבת נפשו של יעקב, אביו, כאשר הושלך לאחד הבורות בעמק דותן, ונמכר לאורחת ישמעאלים הבאה מגלעד והיורדת מצריימה, בעצת אחיו יהודה. רבות היו תלאותיו, אך לימים הפך למשנה למלך מצרים, ובאמצעות פענוח חלומות פרעה ושריו, (משקים ואופים) הפך להיות המשביר לכל עם הארץ, ואף כלכל את אחיו הבאים מצריימה בשני הרעב, למרות שמכרוהו לעבד, כי לא יכלו דברו לְשָׁלֹם.

גם אביו שסבר כי "חיה רעה אכלתהו", זכה לראותו חי במצרים וייחד ראיה זו בקריאת שמע. לאחר פטירת יעקב במצרים, מקיים יוסף את צוואת אביו ומעלה אותו במסע הלויה כבד הכולל רכב ופרשים אל עבר גורן האטד אשר ממזרח לירדן, ומשם למערת שדה המכפלה בחברון, כדי לקיים את צוואתו "ושכבתי  עם אבותי" (זהר פרשת ויחי).

גורל אחר משל אביו, ציפה ליוסף במותו. הוא נחנט והושם בארון, והוטל אל מי היאור, ומדוע? כדי שלעולם לא יוודע מקום המצאות ארונו, שאם יוודע מקום המצאות ארונו יוכלו לצאת ממצרים. ומספר ספר הזה"ק פרשת בשלח אות כב את הדברים הבאים:  אשרי חלקו של משה, שישראל היו עוסקים לשאל כסף ממצרים, ומשה היה עסוק בשבועה של יוסף. ויש אומרים, שהארון שלו בנילוס היה ועל ידי שם הקדוש העלה אותו. ועוד אמר משה, יוסף, הגיע הזמן של גאולת ישראל. ואמר עלה שור, ועלה. כי יוסף נקרא שור כמ"ש בכור שורו הדר לו וגו'. ויש שאמרו, בין מלכי מצרים היה, ומשם עלה. ויש אומרים, שכדי שלא יעשוהו עבודה זרה, שמו אותו בנילוס, וסרח בת אשר, שהיתה חיה בשעת המעשה, הראתה למשה מקומו.

ויש לבאר את הדברים, היות שיוסף הצדיק שמר את הברית יותר מכל שבטים, והוא נחנט והושם בארון, הרי הארון שהושם בו, נקרא ע"ש הברית השמורה בו, "ארון הברית", ורק כאשר נמצא ארונו של יוסף, הוא ארון הברית, צף על פני היאור, אותיות אור+י"ה, מתגלה אור הגאולה, ויוצאים ישראל ממצרים. נמצא כי היאור הוא אותיות אור+י"ה, הוא זה אשר חִייה את משה בתיבה, והוא זה אשר העלה את ארונו של יוסף על פני המים, ואין מים אלא תורה.

וכאשר מפרשים את התורה באדם אחד, ניתן לראות כיצד כח המשיה שבאדם המכונה בשם משה, הרואה בכל דבר טוב (אטרקטיבי, בחינת אתה רק טוב) מעלה את אור עצמוּת יוסף, ומהי אור עצמות יוסף שבאדם? יוסף שבאדם נבחן למידת יסוד, לקו אמצעי, וכאשר הכח המשה שבאדם, הרואה בכל דבר טוב, מתחבר אליו, הוא מתחבר לאור עצמותו יתברך אינסוף, וזאת למעשה הגאולה.

חודש ניסן נפלא ומופלא לכל