אודות א.קליין

אתי קליין היא בעלת תואר בוגר בחוגים למדעי המדינה והסטוריה כללית, מלמדת עברית לתלמידים מרחבי העולם וכותבת מאמרים בנושא פנימיות התורה.

על שבעה הבלים בהם מתקיים העולם

שלום לכולם,

את הסיפור על שלגיה ושבעת הגמדים מכירים כולנו. סיפור על בת מלך שאימה נפטרה בעת לדתה ואביה נשא אישה אחרת תחתיה. כל עוד הייתה שלגיה ילדה קטנה וחביבה התנהלו החיים בארמון על מי מנוחות, אך משגדלה שלגיה והפכה בעקבות מראיה להוות איום על אמה החורגת, השתנה הלך הרוח בארמון.

האם החורגת בקשה מאחד הציידים אוכלי שולחן המלך לארוב לשלגיה, לשים קץ לחייה ואת ליבה כהוכחה למותה להניח בקופסא ולהביא למלכה. אך הצייד הרחום שיצא בשליחותה הקטלנית של המלכה לא יכול היה להרוג את שלגיה שיצאה לטייל ביער. הוא הרג איילה תחתיה ואת ליבה הניח בקופסא והביא למלכה.

שלגיה שנותרה לבדה ביער החלה לחפש מקום מקלט כי הבינה שאל הארמון היא לא תוכל לשוב. היא מצאה בקתה נעימה וחביבה שדייריה התגלו כשבעה גמדים. שבעת הגמדים עוזרים לשלגיה לקיים חיים בבקתה עד בואו של הנסיך.

מדוע שבעה גמדים ולא ששה או שמונה? נתבונן בפסוק המדבר על שבעת ההבלים המקיימים את העולם ונראה מה הקשר שבין שבעת הגמדים לשבעת ההבלים.

"הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל." נתבונן בפסוק ונראה כמה הבלים הוא מזכיר:

הבל  - אחד, הבלים - מעוט רבים - שניים, ביחד שלושה הבלים והמשכו של הפסוק הבל - אחד, הבלים - מעוט רבים - שניים, ביחד שלושה הבלים, ועם שלושת ההבלים הראשונים ששה הבלים, הכל הבל - הבל שביעי. כלומר קהלת מזכיר שבעה הבלים בפסוק.

הבל הוא נוטריקון "הב-אל".

"הב" גימטריה 7.

"אל"  - אות א' היא הויה אחת שהיא כ"ו או 26, אות ל' בגימטריה 30.

נמצא "הב-אל" גימטריה 63 או ס"ג.

63 כפול 7 הבלים הם 441 שהם גימטריה של המילה אמת, כי א  = 1, מ = 40, ת = 400,

ואם קוראים את המספר מימין לשמאל כך: 144 נקבל את המילה אדם, כי א = 1, 40 = מ, 4 = ד

נמצא  לפי דברי קהלת כי העולם מתקיים על שבעת ההבלים המקיימים שווי צורה עם המושג אדם והמושג אמת.

מהו שכתבה תורה אלה תולדות יעקב יוסף

שלום לכולם,

מהו שכתבה תורה אלה תולדות יעקב יוסף, כאילו היו אדם אחד? אומר רש"י כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף ונותן דוגמאות. תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף זה נשטם וזה נשטם זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו וכן הרבה בבראשית רבה.

מבט מעמיק בשמותיהם של יעקב ויוסף ייתן תמונה מדוויקת של הקשר בניהם. יעקב - גימטריה 182, יוסף גימטריה 156. ההפרש שבין שמו של יעקב שהוא 182 לשמו של יוסף שהוא 156 הינו עשרים ושש. עשרים ושש או כ"ו הוא גימטריה של שם הויה פשוט יהו"ה, והוא גם גימטריה של אות א' הנמשלת לאלופו של עולם. כי אות א' מצויירת ע"י אות ו' כתובה באלכסון ושתי אותיות י' לצידה. אחת לימין ומעלה, ואחת לשמאלה ומטה. גימטריה של אות א' כזו היא 26 כשם הויה פשוט.

נמצא כי ההפרש וגם הקשר שבין יעקב ליוסף הוא שם הויה פשוט. לכן כותבת התורה אלה תולדות יעקב יוסף כאילו היו אדם אחד, היות כי בשם הויה ב"ה אין חילוק ותמורה היות שהוא אחד.

מהו שאמרה תורה לא תלך רכיל בעמיך

שלום לכולם,

בפרשת קדושים ספר ויקרא פרק יט פסוק טז נאמר "לא תלך רכיל בעמך". מהו רכיל? כאשר אלמוני מספר סיפור על פלמוני, אותו מספר הסיפור תופס משהו חיצוני באותו פלמוני ומספר עליו. הוא אינו תופס שום דבר בפנימיות הדברים והוויתם.

לכן כתבה תורה "לא תלך רכיל בעמך", מפני שאין לנו תפיסה באמת במה שקורה.

כי מילת רכיל בגימטריה 260, או י' הוויות פשוטות. ולנו אין תפיסה בהויה כלל אלא רק בפעולות היוצאות ממנה . לכן כתבה תורה לא תלך רכיל בעמך, מפני שזה בלתי אפשרי לתפוס את ההויה במהותה ומציאותה.

מהו שאמר הכתוב איך נפלת משמים הלל בן שחר?

שלום לכולם,

למה התכוון הנביא כשאר אמר "איך נפלת משמים הילל בן שחר?" (ישעיהו יד יב)

ויש לומר כי הלל בן שחר היא כינוי לנשמה האלוהית שנטרדה מגן עדן ובאה לשכון בארץ. הנשמה מכונה בפסוק "הלל בן שחר" בלשון זכר כדי להצביע על יכולת המשילה שלה על כוחות הגוף הרבים המכונים בשם "גויים".

למה הכוונה בבטוי עשרתם ערבתם הדליקו את הנר?

שלום לכולם,

במשנה שבת ב' ז' כתוב: שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה:

עישרתם? עירבתם? הדליקו את הנר.

למה הכוונה? אומר האר"י הקדוש כי כל העולם כולו נכלל באדם אחד. ולפיכך יש לפרש כל אמירה או פסוק באדם אחד. נמצא כי "ביתו" של האדם אלו הם אבריו, ומה שנדרש אדם לומר בתוך ביתו הכוונה לאברי גופו אלו הם הדברים הבאים: "עשרתם?"  - כלומר האם אתם כלולים מעשר ספירות, הכוונה האם אתם שלמים? "עירבתם?" הכוונה היא האם אתם כלולים מיראה ואהבה, ימין ושמאל חכמב ובינה? והדליקו את הנר רומז שלושה ייחודים:

יחוד שם "יהוה אהיה"  = 47  (יחוד שם הויה וספירת כתר) > מח

יחוד שם "יהוה אלהים"  = 112 (יחוד שם הויה וספירת בינה) > לב

יחוד שם "יהוה אדני"  =  91  (יחוד שם הויה וספירת מלכות) > כבד

כלומר כאשר אדם ממליך שם הויה בשלושת אבריו הפנימיים שהם מח, לב וכבד הוא מדליק את אור הנר הפנימי, וזהו נר של שבת.

מה הן ערי מסכנות לפרעה בנפש האדם פנימה?

שלום לכולם,

בפרשת שמות אנו מוצאים תאור של שיעבוד בני ישראל במצרים וכך נאמר בה: "וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת, לְפַרְעֹה--אֶת-פִּתֹם, וְאֶת-רַעַמְסֵס." (שמות א, יא).

האם פתום ורעמסס הן ערים עתיקות במרחב ממלכת מצרים העתיקה או שהן משל להתנהגות האנושית, כדברי הזהר שאומר כי התורה כולה היא שם קדוש עליון אחד (זהר פרשת שמיני)  נתבונן בדברים: אומר האר"י הקדוש, כי כי פתום הוא נוטריקון "פי-תהום", ורעמסס הוא נוטריקון "רע- מסס", במה דברים אמורים וכיצד הם משתקפים במראת ההתנהגות האנושית נראה בדוגמה הבאה.

לא אחת כאשר אנו מנהלים שיחה עם אנשים מסויימים ואנו מזכירים דברים טובים, כגון התפתחות, חידוש, יוזמה, רעיון, או תוכנית טובה, בן השיחה מיד מחזיר בתמורה "סיפורים רעים" שקרו לאנשים אחרים, שזו לא רק רכילות לשמה, אלא בדרך זו עושה אותו ברנש "מעשה פתום", הפה שלו שמדבר רע כל היום, בולע את הטוב שהוזכר בשיחה, "פי-תהום" ועושה "מעשה רעמסס", ע"י סיפורי הרוע והזוועה שלו ממיס את כל הטוב הקיים.

וזה עניין בנית עיר מסכנות לפר-עה אותיות פה-רע, כאשר אנו מדברים עם אנשים שכאלו,שצלא ראויים לשמוע טוב, ובונים באמצעות מילים בנין טוב אנו מתמסכנים, כי הרע שבפיהם בולע וממיס את כל הטוב שאנו מביאים עימנו ולנו נותר רק להתרחק מאנשים שכאלו.

שיהיה בהצלחה