אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, הגרסה המאויירת

שלום לכולם, היום נעמוד על הקשר שבין פסוק ממגילת שיר השירים, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, לבין פסוק מפרשת שמות "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", נראה איך קושר מדרש רבה פרשת שמות את הפסוקים, נראה מי הם השועלים בנפש האדם המנסים לחבל בכרם ה' הוא ישראל, ומדוע על אף כל נסיונות החבלה, כרם ה'  - סמדר. נראה מהו סוד המילה סמדר בנפש האדם פנימה. והפעם בגרסה המאויירת. כל טוב לכולם, האזנה וצפייה נעימה