איזהו עשיר השמח בחלקו, לא מה שאנו חושבים

שלום לכולם,

איזהו עשיר השמח בחלקו, בחלק הנוסף שלו שיכול לתת ממנו ולשתף עימו

המשנה במסכת אבות מביאה ד' אמיתות בשם בן זומא ואלו הן:

איזהו חכם, הלומד מכל אדם, איזהו גבור הכובש את יצרו, איזהו עשיר השמח בחלקו, ואיזהו מכובד המכבד את הבריות, ד' אמיתות אלו מכוונות כנגד שם בן ד':

איזהו חכם, כנגד י' דשם הוי"ה, שהוא בחכמה

איזהו גיבור, כנגד ה' ראשונה דשם הוי"ה, שהוא בבינה (שנאמר אני בינה לי גבורה)

איזהו עשיר כנגד ו' דשם הוי"ה, שהוא כנגד תפארת

איזהו מכובד כנגד ה' דשם הוי"ה, שהוא כנגד מלכות

שלא כדרך העולם לפרש איזהו עשיר השמח בחלקו שאומרים שאדם צריך להיות מסופק ומאושר במה שיש לו ולא ירצה יותר, אנו מביאים פירוש הפוך.

היות שהאמירה איזהו עשיר השמח בחלקו מתייחסת לספירת תפארת הוא אות ו' דשם הוי"ה הכולל שש ספירות חג"ת נה"י הרי שיש לו יתרון של אחד שלם על ספירות מלכות הנבחנת לאות ה' דשם הוי"ה שערכה חמש, נמצא איזהו עשיר השמח בחלקו, הוא איזהו עשיר השמח בחלקו הוא בחלק השישי לו, בחלק הנוסף שלו על האות ה', כי כאשר יש לו חלק נוסף הוא יכול לתת אותו למלכות, שהיא עניה ודלה ואין לה משלה אלא מה שנותן לה זעיר אנפין בעלה (אות ו' דשם הוי"ה), וזה ענין העשירות, עשיר הוא מי שיכול לתת ולשתף, והוא גם הצדיק המחבר בין שמים לארץ.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה

...

על פי כתבי האר"י שער מאמרי רז"ל פרקי אבות