אין דבר יותר שלם מלב שבור

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

לב

מה משמעות המשפט הידוע הנאמר בחסידות, אין דבר יותר שלם מלב שבור? כדי להבין את המשפט ננסח אותו בצורה הפוכה, אין דבר יותר שבור מלב שלם, מה פירוש הדברים? לב שלם הוא לב שאין בו חסרונות, אין בו השתוקקות, והיות שהוא שלם, לא לא צריך להוסיף עליו כלום, כמו ספל שמלא מים, אין מה למזוג לתוכו היות שהוא מלא, וגם אם נמזוג עוד הרי שהכל ישפך אל מחוץ לספל, לכן לב שלם, שאין בו שום השתוקקות, נחשב לכלי שבור, שאי אפשר למזוג לתוכו מים, שהם בחינת שפע, היות שאין לו יכולת הכלה כלל, מה שאין כן, אין דבר יותר שלם מלב שבור, מלב שהוא מלא חסרונות והשתוקקות, אז נמצא כי כלל החסרונות והשבירה שהוא חש, הם היוצרים מקום, או בחינת חלל הפנוי מאהבה עצמית, בו יכול להתקשר הבורא עם הנברא, היות שהבורא הוא השוכן, ומקום החלל הפנוי מאהבה עצמית, הוא המשכן, בו יכול להתגלות אור ה'. לכן אין דבר יותר שלם מלב שבור.

מדברי הרב גוטליב בשיעור בקרית אונו בתאריך י"ד אדר א' התשע"ו, על אמרה של הרבי מנחם מנדל מקוצק, והנה השיר שכתבה נעמי שמר והלחינה על יסוד האמרה, אין דבר יותר שלם מלב שבור, אותו שרים צמד רעים.

האזנה נעימה לכל