אלופי עשו

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

מי הם אלופי עשו שבתוכינו פנימה, מה מצאה התורה ענין גדול כל כך באלופי עשו, שבחרה להקדיש להם פרק שלם בחומש בראשית, ומדוע מקדים הפרק המתאר את אלופי עשו, לפסוק, "וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען".

מהו קוד "פשתן", מהיכן הוא לקוח, ומהו הקשר בין קוד "פשתן" לאלופי עשו, כל זאת במאמר שכתב, הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, בנו של בעל הסולם, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed