ארבעה נכנסו לפרדס

בס"ד

תנו רבנן: ארבעה נכנסו לפרדס, ואלו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים! משום שנאמר 'דבר שקרים לא יכון לנגד עיני'

בבלי חגיגה יד ע"ב

בזהר הסולם פרשת פנחס ברעיא מהימנא (עמ' רמז רמח אות תרמח ) מובא מאמר המסביר את אזהרתו של רבי עקיבא לחבריו שנכנסו עימו לפרדס : "כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים!" 

מצד ימין נקראת המלכות אבן. וכמה אבנים מפולמין יקרים. דהיינו אבנים הנובעות מים נמצאים ממנה. שמהן יוצאים מים של תורה. ובשבילן למדנו, אמר רבי עקיבא לתלמידיו, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שמא תסתכנו בנפשיכם. שפירושו, אל תאמרו שאלו מים של המלכות הם מים ממש, דהיינו חסדים לבד, משום דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, כי אלו מים שבמלכות הם תורה, כלומר הנמשכים מז"א הנקרא תורה, שהוא כלול מחכמה וחסדים יחדיו, ועל כן היא סוד אור, ולא מים המורים על חסדים בלי חכמה, כי נאמר בה ותורה אור. ומשום שאור הזה נובע במבוע מים אשר לא יכזבו מימיו, כי ז"א מקבל אור זה מאו"א עלאין אשר זווגם לא פסיק לעלמין, ושם באו"א הוא חסדים לכן נקרא מים, שהוא חסדים. אמנם כשהחסדים באים בז"א, נכללים גם מחכמה ונקראים אור. שזה סוד ותורה אור.