ארבע ערי הקודש על שום מ"ה

בס"ד

ארבע ערי הקודש נמשכות משם הויה. שם י-ה-ו-ה במילוי אלפין נכתב : יוד, הא, ואו, הא, אם נחבר את סכום אותיות שם הויה במילוי אלפין נקבל 45 שהיא גימטריה, מ"ה, שהיא שווה לגימטריה של תיבת אד"ם.

שורשן הרוחני של ארבע ערי הקודש משתלשל מארבע אותיות י-ה-ו-ה.

י - העיר ירושלים נמשכת מאות יוד משם הויה, ספירתה היא חכמה ויסודה הוא אש, עליה נאמר בחכמה יבנה בית (משלי כד,ג).

ה - העיר טבריה נמשכת מאות הא עילאה משם הויה, ספירתה בינה ויסודה מים, עליה נאמר,  וַתֵּרֶא אֹתוֹ כִּי-טוֹב הוּא (שמות ב ב).

ו - העיר צפת נמשכת מאות ואו משם הויה, ספירתה תפארת ויסודה רוח, עליה נאמר, "דּוֹדִי צָפַנְתִּי לָךְ" (שיה"ש ז, יד).

ה - העיר חברון נמשכת מאות הא תתאה (תחתונה) משם הויה, ספירתה מלכות ויסודה עפר, עליה נאמר "וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן", וקשה הוא, מדוע מציין הפסוק כי קרית ארבע הוא חברון, כי  מספר ארבע יורה על פרוד, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, הנאמר על נהרות גן עדן, ועוד מוסיף ואומר כי יסוד הפרוד הוא הוא בחיבור, הנקרא חברון, איך יתכנו שני הפכים בנושא אחד? אלא שכותבת התורה בבראשית, "וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאֲדָמָה", עפר מרמז על קרית ארבע, כי  מספר ארבע לעולם יורה על פרוד, ואדמה מרמז על ירושלים שנאמר מזבח אדמה תעשה לי, אדמה מלשון "אֶעֱלֶה עַל בָּמֳתֵי עָב אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן" (ישעיהו יד, יד).

הוא ששאל  הקב"ה יסוד עפר   מ"מִזְבַּח אֲדָמָה תַּעֲשֶׂה לִּי" (שמות כ, כ) ויצר אדם, שנשמתו מחוברת בדבקות בחינת אות יוד דשם הויה וגופו מפורד בחינת אות הא תתאה משם הויה. לכן כאשר כותב הפסוק ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון, הוא רומז על שני הפכים, הגוף מת בקרית ארבע, וחוזר ליסודו המפורד שהוא עפר, שהוא ננשב לארבע רוחות שמים, ואילו הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא בחינת משפיע ו'זכר', בזמן שנלקט ממנה היסוד הנפרד שהוא בחינת גוף, רואים שהיא היתה תמיד בחיבור כי לא שייך פרוד בנשמה.

שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל ברכה והצלחה.

...

תמונה חיים מצליח "צייר יהודי"