ארבע תקופות השנה, על שום מ"ה

בס"ד

ארבע תקופות השנה על שום מ"ה, שהוא שם הויה הנכתב במילוי אלפין כך:  יוד, הא, ואו, הא עולה גימטריה מ"ה שהיא גימטריה אד"ם = 45.

אות יוד משם הויה היא תקופת תמוז וחודשי החמה ויסודה אש.

אות הא עילאה משם הויה היא תקופת טבת ועונת החורף ויסודה הוא מים.

אות ואו משם הויה היא תקופת ניסן ועונת האביב ויסודה הוא רוח.

אות הא תתאה היא תקופת תשרי ועונת הסתיו ויסודה עפר.

ואת הכותרת יש לקרוא על שום מ"ה כעובדה ולא כשאלה...

שנה טובה ומעולה לכולם השת(א) ג(ן) ע(דן)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QIVvTq909b4]