בְּשָׁלוֹם וּבְמִישׁוֹר הָלַךְ אִתִּי

בס"ד

‫אך מאיזה טעם היה כח הגדול הזה באהרן להשיב רַבִּים מֵעָו‍ֹן כו', זהו‬ שהקדי׳ם לומר "בְּשָׁלוֹם וּבְמִישׁוֹר הָלַךְ אִתִּי" (מלאכי ב ו) אתי דוקא, ובשלום ובמישור‬ דוקא. והענין הוא כידוע שיש בחי׳ ג׳ קוין באצילות חח"ן (חכמה, חסד, נצח) קו הימין, ובג״ה (בינה, גבורה, הוד) קו‬ השמאל. ודת״י (דעת, תפארת, יסוד) קו האמצעי, ושרש אהרן שהיה משבט לוי שהוא בקו האמצעי‬ ‫וקו האמצעי עולה עד פנימי׳ הכתר שלמעלה מהתחלקות הקוין דאצילות לגמרי‬ כידוע, ע"כ אמר בשלום ובמישור הלך אתי ממש, פירש בְּשָׁלוֹם וּבְמִישׁוֹר זהו בחינת ‬קו האמצעי דתפארת ויסוד, דיסוד נק׳ שלום כמו "הנני נותן לו את בריתי שלום‬", שהוא כח התחברות המשפיע במקבל תמיד כידוע, ובמישור זה בחינת קו‬ האמצעי בכלל שהוא נקרא קו היושר להיותו הולד ביושר מלמעלה למטה בלי‬‫ נטיה לימין ושמאל כלל, כי קו הימין נוטה לימין דחסד יותר, ושמאל למידת הדין יותר, מה שאם כן קו האמצעי שהוא בחי׳ ממוצע וממוזג מב׳ הקוין דחו"ג (חכמה וגבורה) במיצוע‬ נכון שזהו ע"י התכללות דשם מ"ה דחכמה דתורה. כידוע שכל התורה כולה‬ הוא בבחי׳ הכרעה דתית ודעת שהוא לאכללא שמאלא בימינא כמ״ש "מימינו‬ אש וכו'", וז״ש בשלום ובמישור הלך אתי ממש לפי שזהו שנק׳ בריח התיכון‬ שמכריח לקצה העליון דפנימי׳ הכתר ששם שורה מהו"ע (מהותו ועצמותו) אא״ס (אור אינסוף) ממש וכמו שאמר ‫בתיקוני׳ אא״ס (אור אינסוף) מלגיו כתרא עילאה מלבר לכך אמר הלך אתי ממש וד"ל.‬ בפנימיותו כתר עליון ומחוץ לכך אמר הלך אתי ממש ודי לחכימא.

מאמרי אדמו"ר האמצעי