בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְקַדֵּשׁ יִשרָאֵל וְהַזְּמַנִּים:

בברכת יום טוב נאמר, בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְקַדֵּשׁ יִשרָאֵל וְהַזְּמַנִּים:

דע כי יש אור וכלי וההפרש בניהם נקרא זמנים. באור הדברים:

אור גימטריה 207

כלי גימטריה 60

זמנים גימטריה 147

נמצא, הפרש בין אור לכלי 147.

מקדש ישראל מובן לכאורה, אותיות לי-ראש, מקדש את ההשפעה, אך מדוע ישראל והזמנים נכללים בברכה אחת ? מדוע מקדשים על הזמנים שהוא בחינת ההפרש בין אור לכלי ?

תודה על תשומת הלב, .....

תשובה: ל.........
הפירוש שכל הזמנים צריכים להיות שוים אצל האדם, בין אם יש לו אור, ובין אם יש לו רק כלי, דהיינו חסרון, ג"כ יודה וישבח את השי"ת.
בכבוד רב, אמג.