בואי בשלום עטרת בעלה, על הקשר שבין יום השבת לבני זוג בעולמנו

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

flowers-1376302_960_720

במזמור לכה דודי, בבית האחרון, "בואי בשלום עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני סגולה, בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה, שבת מלכתא". הפירוש הפשוט בואי בשלום עטרת בעלה, האישה היא עטרת בעלה, היא הכתר של הבעל. האישה יכולה לתרום רבות לבעל ע"י הכוונה נעימה, ע"י עצות, וכו'. כשמדברים מצד פנימיות התורה יש שני כוחות באדם, בכל גבר ובכל אישה יש שני כוחות, כוח הזכר וכוח הנקבה, כוח הזכר הוא המילוי, כוח הנקבה הוא החיסרון, נקבה מלשון נקב, שמורה על חסרון, החיים שלנו נעים מסביב לשני הכוחות הללו.

מצד טיבעו האדם רוצה לקבל הנאה ותענוג, הוא רוצה תמיד מילוי, אבל הקב"ה יצר את העולם בצורה כזאת, שאי אפשר לקבל שום מילוי בלי חסרון, למשל אנחנו לא יכולים להנות מאוכל, אם אנחנו לא רעבים, וככל שאנחנו יותר רעבים, אנחנו נהנים מהאוכל. וכך בכל ענין וענין ההנאות והתענוגים שיש לנו בעולם הזה, הם מותנים בחסרון, לפי גודל החסרון, כך גודל ההנאה, "ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד", היום חייב להיות מורכב מערב ובוקר, מחסרון ומילוי, מהשתוקקות געגועים כיסופים, זה נקרא כוח הנקבה שבאדם, ואח"כ המילוי, החיוב, זה בחינת הזכר.

זה יש בכל אדם, גם בגבר וגם באישה, אם כן זהו מה שכתוב כאן, בואי בשלום עטרת בעלה, השבת מדומה לכלה, לאישה, שהיא בעצם מביאה, אחראית למילוי לתענוג, להנאה לחיוב שיש לאדם, לכן כתוב כאן, בואי בשלום עטרת בעלה, היא זאת שמביאה את השלום, את השלמות את הכתר, את החיוב לבעל, והם שני כוחות באדם אחד.

גם ברינה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה, אנחנו נקראים בשם עם סגולה, סגולה הוא מלשון הניקוד סגול, הסגול בנוי משתי נקודות, מימין ושמאל למעלה ומנקודה אחת באמצע, למטה. וגם זה מרמז על אותו עניין, שתי הנקודות שיש הן ימין ושמאל כוח הזכר וכוח הנקבה שיש באדם. הזכר, הוא בחינת עבדו את ה' בשמחה, החיוב, השמחה היא הכוח החיובי שבחיינו. הנקבה, היא הכוח של החסרון, כוח התפילה, הרי חסרון משמעותו תפילה, שאנחנו מרגישים שחסר לנו זה וזה וזה, ואנחנו מתפללים להקב"ה, וע"י זה שמתפללים, יכולים להשיג את עניית התפילה, על זה מרמזות שתי הנקודות בסגול, ימין הוא הכוח החיובי, כוח הזכר, ושמאל הוא כוח השלילי, כוח הנקבה. חייבים את שניהם, כפי שהסברנו, הנקודה באמצע למטה, מרמזת על כך שחייבים את שניהם, היא הכוח המאחד את שני ההופכים הללו להיות אחד, להביא שלמות לחיי האדם.

תוך אמוני עם סגולה, אנחנו נקראים בשם עם סגולה, כי אנחנו מסוגלים ללכת עם שני הופכים ביחד, וליצור את השלמות מתוך שני ההופכים, יום ולילה, כוח השפעה וכוח קבלה, השמחה והתפילה, האמונה והידיעה, יש הרבה סוגים של שני קצוות, של הופכים. ולכן כתוב כאן שלוש פעמים, בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה, שלוש פעמים כנגד שלוש הנקודות הללו, שיש בסגול, הניקוד הימני והניקוד השמאלי והאיחוד והמיזוג בניהם.

שבת מלכתא, שבת היא מעין עולם הבא, היא מתלבשת בתוך ההופכים שבחיי האדם, השראת השכינה וקדושת השבת, גילוי מלכותו יתברך שנתגלה בשבת יושב בתוך שני ההפכים הללו שאנחנו מצליחים לכונן בתוך חיינו בששת ימי המעשה.

שבת שלום לכל המאזינים הצלחה וברכה

לכל המעונין הנה קישור לדיסק בפורמט mp3, ובו שיעורים נפלאים על תפילת שחרית מ"יוצר אור" ועד סוף תפילת העמידה מפי רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א, תלמיד רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל.