בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, באור תפילת 'כל נדרי' בערב יום הכיפורים

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה

ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירים להתפלל עם העבריינים

אנו אוחזים לפני יום הכיפורים היום הקדוש, בליל יום הכיפורים אומרים, "על דעת המקום, ועל דעת הקהל ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים", איך עושים את זה? מעמידים שניים מחשובי הקהל, אחד מימין השליח ציבור, ואחד משמאל ואז הוא אומר את ה'כל נדרי', זה מרמז לג' קווין, מה כתוב כאן למעשה, הפשט הפשוט, על יום הכיפורים שומרים כמעט כל עם ישראל, כמו ששומרים על ברית מילה, אז ממילא באים מחללי שבת וכו' וכו' אז יש כאן התבטאות מיוחדת שמתירים להתפלל עם עבריינים, גם אנשים שלא מקפידים כל השנה על שבת על כשרות, באים לבית הכנסת אז מקבלים אותם.

אך מבחינה רוחנית, הפירוש הוא ככה, "על דעת המקום ועל דעת הקהל" זה אתערותא דעילא ואתערותא דלתתא, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, זה מקביל לדעת המקום ולדעת הקהל, ישיבה למעלה זה בחינת בינה שתכונתה חסדים, ישיבה של מטה זה הנשמות שתכונתם חכמה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, מבחינה פנימית כל השפיץ של התפילה זה העבריינים, העבריינים שיש בכל אדם, כי מי הוא אשר צריך באמת סליחה ומחילה וכפרה, ומי הוא אשר צריך באמת להמשיך את האור העליון לתיקונו, זה העבריינים שיש בכל אחד.

והחיצוניות והפנימיות הם שווים, כמו שכל אדם צריך להביא לתיקונו את העבריינים שיש בו ובלי העבריינים שלו, אז לא נשלמת קומת האדם, כך גם בכלל ישראל, אנחנו צריכים כל אחד ואחד. גם אנשים שנראים כרחוקים ביותר, אבל עם ישראל צריך את כולם. בכל אחד ואחד יש נשמה יהודית רק מה, מחמת כל מיני סיבות יש כיסויים שונים על הנשמה היהודית שבאדם, עד שהוא לא מרגיש בכלל שיש בו משהו ששייך ליהדות, לבורא, לתורה, למצוות, אבל זה ישנו, בוודאי צריך כל אחד ואחד להשלים את התיקון של עם ישראל, ואת הגאולה של עם ישראל, ואי אפשר לוותר על אף אחד, ואסור להתייאש מאף אחד, החיצוניות והפנימיות הם שווים.

שיעורים ושיחות על סליחות וימים נוראים לפי הקבלה ופנימיות התורה, מפי רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל אחד ואחת

...

תמונה יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפוריםציור מאת מאוריצי גוטליב (1856 - 1879)