במה זוכה האדם המחכה לה'

במה זוכה אדם המחכה לה', תמונה Prabhu B Doss

במה זוכה אדם המחכה לה', תמונה Prabhu B Doss

אמר רבי שמעון, הארץ הצמיחה הכל. והקב"ה בירר כל המשובח שבהם ושתלם בגן עדן. וממה שיורד מעדן, נזונים כולם. זה שאמר, ישבעו עצי ה' ארזי הלבנון אשר נטע אשר שם ציפורים יקננו (תהלים קד) מה המה אלו הצפרים. אלו הם הצדיקים שהקב"ה עושה להם כנפיים כצפרים לעוף למעלה, בדעת ובתבונה, ולהעלות אותם לאותו מקום הגנוז להם, שכתוב בו, עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו.(ישעיה סד ג)

זהר פרוש הסולם, כרך י"ט, מדרש הנעלם, בראשית, עמ' קפג טור ב'.