ג' קווים בעבודת השם הרב גוטליב

ג' קווים בעבודת השם

ג' קווים בעבודת השם

רבינו בעל הסולם גילה מתוך הזהר וכתבי האר"י, את העקרונות של ג' הקווים, ימין שמאל ואמצע שכל היהדות בנויה עליהם. כל הנושאים המגוונים של היהדות, כמובן הוא לא הוריד שום דבר חדש מן השמים, הדברים היו ידועים לאבותינו, תנאים, אמוראים, גאונים וצדיקים בכל הדורות, רק שלא נתנה להם רשות מן השמים לגלות. אבל לרבינו בעל הסולם נתנה רשות מן השמים לגלות לצורך העבודה העצמית של הדורות האחרונים.

יש קרוב למאה סוגים של תיקון קווים, ובמהלך הלימוד בספר הזהר הקדוש, נוכל לגלות אותם, כמובן לא נוכל בפורום הזה להרחיב יותר מדי, אבל על קצה המזלג אפשר רק לומר, קן ימין הוא אברהם, קו השלמות, קו האמונה, האמונה אשר מגדירה את הבורא שהוא עשה עושה ויעשה את כל המעשים כולם, והוא הטוב והמיטיב, האמונה הזו נותנת לאדם שמחה גדולה, בכל מגע קטן בתורה ומצוות, האמונה הזאת נותנת לאדפ רגיעה ושלווה, בהיותו בטוח שהכל נעשה לטובה. זהו קו החסד, הנתינה, השמחה בחלקו של האדם, קו של שלמות.

לעומתו הקו של יצחק הוא הקו ההפכי, מפני שהאדם בנוי בעצמו משני הפכים של נשמה וגוף, והיסוד הנשמתי הוא היסוד של האמונה והחסד, מה שאין כן היסוד הגופני של האדם, הוא יסוד של רצון לקבל, של קביעת החיים ע"פ השכל, ההבנה, של הרצונות, התאוות, היצרים של האדם, זהו הקו של יצחק, לכן אגב היתה צריכה להיות עקידת יצחק, ויעקב הוא הקו האמצעי המשלב במיזוג גמור בין שני הקווים הללו. אין נושא ביהדות שלא מתאפיין בג' הקווים הללו, למעשה אנחנו צריכים ללמוד איך בכל ענייני החיים שלנו לאבחן את הימין שבהם, את הצד הנשמתי, את השמאל את הצד הגופני, ואת השילוב בניהם, זהו סוד החיים.

ובעל הסולם פותח את זה במאמריו ובכתביו, מי שישתלם בזה וודאי יוכל לאבחן את הדברים שמהם צריך להתרחק, והעקרונות שבהם צריך ללכת ע"י כך נוכל להשיג שלמות נפלאה בחיינו, גם אבחון של כל הדתות והכתות למיניהן בעולם, מתאבחן גם כן לפי העניין הזה, כי יש כל מיני כתות ודתות שיצאו מימין בלי שמאל, ויש שיצאו משמאל בלי ימין, ויש שיצאו מקו אמצעי מסולף, הכל נכנס בתוך המסגרת הזו, כמובן שצריך ללמוד רבות בכדי להשכיל ולדעת להבחין את הדברים.


...
תמונה: Photo Credit: Vicki's Nature via Compfight cc