דרך פשוטה לקרוא את הדף היומי ולאחוז בשם השם

בא וראה כי שם הויה מתפשט בכל העולמות, גם בדף היומי, הנה הוא לפניכם:

דרך פשוטה לקרוא דף יומי

דרך פשוטה לקרוא דף יומי

וכאשר אנו קוראים בדף היומי נדע כי:

משנה, שכתבו התנאים בארץ ישראל, היא כנגד קוצו של יוד והיא נמשכת מהנהגת ספירת כתר,
גמרא, שכתבו האמוראים בבבל, היא כנגד אות יוד משם הויה, והיא נמשכת מהנהגת ספירת חכמה.
פרוש רש"י הוא כנגד אות הא עילאה משם הויה, והוא נמשך מהנהגת ספירת בינה.
בעלי התוספות כנגד אות ואו משם הויה, והפרוש שכתבו נמשך מהנהגת ספירת תפארת.
אחרונים כנגד אות הא תתאה משם הויה, ומה שכתבו נמשך מהנהגת ספירת מלכות.

לסכום הדברים:

משנה                              כתר                               קוצו של יוד

גמרא                             חכמה                                  י

רש"י                               בינה                                   ה

תוספות                          תפארת                                ו

אחרונים                         מלכות                                  ה

ובפעם הבאה כאשר אנו אוחזים בדף היומי, נדע כאשר אנו קוראים, משנה, גמרא, רש"י, תוספות, או אחרונים, באיזו אות משם הויה אנו אוחזים, ולא נלך לאיבוד בים החכמה, ככתוב בפרשת יתרו, "מִזְבַּח אֲדָמָה תַּעֲשֶׂה לִּי... בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ".

כל טוב ברכה והצלחה בימי ספירה