הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת-אִישִׁי, וְלָקַחַת, גַּם אֶת-דּוּדָאֵי בְּנִי חוזה השכירות העתיק של עולם התורה

"הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת-אִישִׁי, וְלָקַחַת, גַּם אֶת-דּוּדָאֵי בְּנִי".

"הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת-אִישִׁי, וְלָקַחַת, גַּם אֶת-דּוּדָאֵי בְּנִי".

הקרב על הילודה בבית יעקב ממשיך להתפתח כפי שמלמד פרק ל' בספר בראשית. לאחר לידת ארבעת בני לאה, רחל מקנאה בה ונותנת את את אמתה בלהה ליעקב ממנה נולדים ב' בנים דן ונפתלי, אף לאה, אחותה, נותנת את שפחתה, זלפה, ליעקב וממנה נולדים ב' בנים גד ואשר. עד כה נולדו שמונה בנים ליעקב ד' מלאה ב' מבלהה וב' מזלפה הרי שמונה בנים.

לאחר לידת שמונת בני יעקב מתרחשת תפנית בסיפור המקראי, הימים הם ימי קציר חטים (שבועות, חודש סיון הוא החודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, הנבחן לקו אמצעי, כי כל שלישי נבחן לקו אמצעי) וראובן בן לאה מוצא דודאים בשדה ומביאם אל לאה אמו.

מה פרוש הסיפור בפנימיות? אומר הזה"ק פרשת ויצא אותיות קצו, קצז, כי הדודאים הם הארת השמאל והם השורש של אהבת דודים, אך לא יכולים להאיר מפאת חסרון בחסדים, לכן זקוקה לאה ליעקב, שהוא קו אמצעי, אך רחל אוחזת ביעקב ולא נותנת לו ללכת ללאה, לכן התרעמה לאה על רחל, גם לקחת את אישי (קו אמצעי) וגם לקחת את הדודאים (הארת קו שמאל)? לכן מציעה רחל פתרון מפורש "לָכֵן יִשְׁכַּב עִמָּךְ הַלַּיְלָה, תַּחַת, דּוּדָאֵי בְנֵךְ", כלומר רחל תקבל את הדודאים (שורש אהבת דודים, שהיא הארת קו שמאל) בתמורה היא משכירה את את יעקב אבינו , שהוא נבחן לקו אמצעי ,ללילה ללאה, ואותו זיווג של יעקב ולאה מוליד את יששכר.

כאשר בא יעקב מן השדה, בערב, יוצאת אליו לאה במשפט קורע לב, "וַתֹּאמֶר אֵלַי תָּבוֹא, כִּי שָׂכֹר שְׂכַרְתִּיךָ בְּדוּדָאֵי בְּנִי". מדוע נדרשת לאה לחוזה שכירות איום שכזה, מה שורשו של חוזה שכירות זה בפנימיות?

מספר רש"י סיפור מענין על רחל בענין התרפים שיכול להסביר את חוזה השכירות הזה. בשעה שהבחין לבן, אביה של רחל, כי נגנבו תרפיו, פנה לחפש אותם באהלי בנותיו, נשות יעקב, ולא מצא. התורה ממשיכה לספר כי לבן עורך חיפוש נוסף באהלה של רחל, מדוע? מדוע אצל רחל עורך לבן חיפוש כפול? מסביר רש"י כי רחל, שמשנית היתה, כלומר ממששת. סיפור מאוחר זה יכול להסביר את סחר החליפין שמסכימה לו רחל, היא הרי צריכה להחזיק משהו ביד (הרי רחל נבחנת לעולם הנגלה), ובמקום להחזיק ביעקב, היא תחזיק בשורש הדודאים, כך יוכל יעקב להשתחרר ללילה מאחיזתו הנלפתת של עולם הנגלה, ולהוליד את עולם הנסתר.

לימים ידבר הנביא ירמיהו עם רחל אמנו ויאמר לה דרך זהר פרשת ויצא אות רלב את הפסוק הבא, "יש שכר לפעולתך", אל תחשבי רחל שהפסדת משהו בפעולת השכירות שהשכרת את יעקב ללילה ללאה, כי בעקבות זווג זה נולד יששכר הוא נוטריקון יש שכר שכל עסקו בתורה, לכן יש שכר לפעולת החליפין, אומנם את החזקת ללילה בשורש הדודאים שהוא הארת השמאל, אך אחיזתך באותו לילה בהארת השמאל היא שהניבה את עולם התורה והשכר הוא כמו שכתוב, להנחיל אוהבי, יש, שהוא בינה שחזרה לחכמה. ואוצרותיהם אמלא, ה"ס המוחין דאו"א עלאין שה"ס נחלת יעקב, שנחל מהם, וה"ס נחלה בלי מצרים. ואלו ב' מיני מוחין הם שכרו של העוסק בתורה.

שבוע טוב ומבורך