האם היו שני אנשים בשם למך?

שלום לכולם,

ב' אנשים בשם למך, אחד מצד עץ הדעת טוב ורע, ואחד מעץ החיים הוא אבי נח

בחומש בראשית מופיעות ב' רשימות יוחסין של אדם הראשון, בפרק ד' ובפרק ה'. ברשימה העולה מבראשית פרק ד' פסוקים א' - כ"ג, מופיעים שבעה דורות מאדם הראשון עד למך כך:

א) אדם
ב) קין
ג) חנוך
ד) עירד
ה) מחויאל
ו) מתושאל
ז) למך

בעוד שבפרק ה' הפותח במילים זה ספר תולדות אדם, מופיעה שושלת בת עשרה דורות מאדם עד נח, כאשר הדור התשיעי מאדם הוא למך אבי נח הנה כך:

א) אדם
ב) שת
ג) אנוש
ד) קינן
ה) מהללאל
ו) ירד
ז) חנוך
ח) מתושלח
ט) למך
י) נח

נשאלת השאלה, האם היו שני אנשים בשם למך? אחד משושלת קין, ואחד משושלת שת? ויש לומר כי כפי שהקליפה קודמת לפרי, כך קדם למך בן קין ללמך בן שת. בעוד למך בן בנו של קין, הוא משורש עץ הדעת טוב ורע, הרי ששושלת זו מסתיימת לאחר שבעה דורות כאשר למך הורג את קין, אבי אבותיו בשוגג, ואת בנו, תובל קין, בספיקת כפיים מצער, ואילו שושלת אדם מבנו השלישי, שת, ממשיכה בסוד עץ החיים וממנה מופיע בדור התשיעי למך, אבי נח, ממשיך היקום.

לכן סדר הדורות המוזכר בדברי הימים א, א', הוא הכתוב השלישי המכריע בין ב' הכתובים, בראשית ד' ובראשית ה', הוא משורש עץ החיים.

שבוע טוב לכולם וחודש שבט טוב