האם קין והבל היו אנשים ממשיים, או אבות טיפוס שמהם התפתחה האנושות?

שלום לכולם,

עלו למטה שניים וירדו שבעה

במדרש רבא בראשית פרשה כב מתוארת לידת קין והבל באופן הבא: אמר לו רבי יהושע בן קרחה: עלו למיטה שנים, וירדו שבעה. קין ותאומתו, והבל ושתי תאומותיו. ותאמר קניתי איש את ה', חמת לה הא איתתא בנין, אמרה: הא קנין בעלי בידי.

מי הם השניים שעלו למיטה? אדם וחוה, ומי הם השבעה שירדו, חוה ואדם הרי שניים, קין ותאומתו הרי שניים, ביחד ארבעה, הבל ותאומותיו הרי שבעה. נשאלת השאלה האם במדרש זה מדובר באנשים ממשיים או שרבי יהושע בן קרחה מספר לנו על השתלשלויות של אייכויות רוחניות. האם ייתכן כי הבל, בנו של אדם, מצביע על אייכות מסויימת, ואם כן מה היא? האם ייתכן כי קין, בנו של אדם, מצביע על אייכות מסויימת ואם כן מה היא, איזו אייכות יש לאדם, ואיזו אייכות יש לחוה, מה מסמלת אותה מיטה שעלו עליה מבחינה רוחנית, מי הן תאומותיו של הבל ברוחניות, ומדוע קנא קין בהבל על תאומתו היתרה והרגו. איזו איכות למעשה הרג קין, ומדוע אמרה חוה, קניתי איש את ה', מדוע בנים הם קנין?

נתבונן בעץ חיים, בעץ חיים עשר ספירות, כתר חכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. בקו ימין של עץ חיים ספירות חח"ן, חכמה חסד ונצח, בקו שמאל שלו בג"ה, בינה גבורה והוד ובקו אמצעי שלו דת"י, דעת, תפארת יסוד (ומלכות).

שניים שעלו למטה הם אדם וחוה, או ספירות חכמה ובינה, כי הזיווג בין חכמה ובינה נקרא בשם דעת. ודעת היא מטה בחשיבות, לכן לאחר שידע האדם את חוה אשתו, נתמעטו המוחין, וחכמה ובינה שלפני חטא הידיעה הפכו לספירות חסד וגבורה שאחרי הידיעה. כלומר השכלי, (חכמה ובינה) הפכו לרגשי (חסד וגבורה), לכן גם חסד וגבורה נבחנות בגוף האדם לזרוע ימין וזרוע שמאל המקבילות ללב, שהוא בעל אייכות מרגשת.

הבל נמשל לספירת תפארת, כי הבל אותיות הלב, ותפארת היא ספירה כנגד הלב, ב' תאומותיו הן ספירות נצח והוד, כאשר קין נמשל לספירת יסוד, ותאומתו האחת המלכות. נמצא כי במדרש של רבי יהושע קרחה אין המדובר באנשים בשר ודם אלא באייכות רוחניות. השניים שעלו למטה (לזיווג בדעת) הם חכמה ובינה, והשבעה שירדו הן שבע הספירות התחתנות המכונות בקיצור ז"ת.

ספירת תפארת משפיעה לספירות נצח והוד, בעוד ספירת יסוד משפיעה רק למלכות, לכן קנא קין בהבל על שיש לו שתי ספירות משופעות ממנו, ואילו לו יש רק ספירה אחת, לכן הוא הורג את הבל, כלומר מבטל את בחינתו, כי על הבל נאמר בוחן כליות ולב, כי הלב הוא הוא בעל שני חדרים, והכליות הם שתיים, כמו שההבל הוא כפול, יש הבל המצוי תוך הפה המשמש לנשימה, והוא האויר הטהור הנכנס אל הלב ויש הבל חם היוצא מן הפה כדי לדבר, והוא ההבל החיצוני המחומצן.

היסוד לא יכול לסבול אלמנט כפול, היות שהוא רואה עצמו המשפיע היחיד למלכות, לכן הוא הורג את הבל, כלומר מבטל את המיית הלב, את רחשיו, וגם את מוסר הכליות הנובע ממנו (תאומותיו של הבל), והיות שהוא מופיע לכאורה החיצוני בעץ החיים, כיסוד הבולט והמשפיע, הוא נע ונד כי לאדמה הוא לא יכול להשפיע כי גורש ממנה, ותנועתו הנמרצת מימין לשמאל מובילה אותו לבנות עיר.

נשאלת השאלה מדוע אומרת חוה את הפסוק, קניתי איש את ה', ואומר רבי יהושע בן קרחה, ראתה האישה כי יש לה בנים, אמרה זה קנין בעלי בידי. מה הקשר בין בנים לקנין בעלי בידי? לבנים יש אבר זכרות בולט בלשון הספירות הוא נקרא יסוד, היות שספירת היסוד מקנה לספירת המלכות כל מה שחסר לה, נבחן היסוד לקנין, כלומר הוא יכול להקנות הכל למלכות. כמו שברך מלכי צדק מלך שלם את אברם, בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן, קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ. לכן אמרה חוה כאשר נולדו הבנים קניתי איש את ה', כי ראתה שיש להם ספירת יסוד הנקרא קנין, שהוא קונה שמים וארץ, לכן קראה שמו קין. ולפי רבי יהושע בן קרחה, כעת יש לה את אותו קנין שיש לבעלה, רק שהפעם היא היא הבעלים של הקנין, כי אלו בניה.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן