הבלדה לשוטר אזולאי, או לספירת חסד שיכולה להשפיע רק לבחינה אחת שבי

בס"ד

שלום לכולם,

בלדה לשוטר אזולאי, או בלדה לכהן שבי היא ספירת חסד, תמונה Olibac

בלדה לשוטר אזולאי, או בלדה לכהן שבי היא ספירת חסד, תמונה Olibac

בפרשת אמור נכתב על הכהנים כך: "אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זֹנָה, אֶת-אֵלֶּה לֹא יִקָּח:  כִּי אִם-בְּתוּלָה מֵעַמָּיו, יִקַּח אִשָּׁה". היות שהתורה נדרשת באדם אחד, נסביר את הפסוק באופן פנימי. כהן, הוא כינוי המיוחס לספירת חסד שבאדם. ספירת חסד יכולה להשפיע את התפשטות הטוב בתנאים הבאים:

א) ספירת חסד אינה יכולה להשפיע לאלמנה, מהי אלמנות בנפשו של אדם פנימה? אלמנות הוא מצב שבו אדם מת באמצע, היינו שמת ברוחניות, "היות שרשעים בחייהם נקראים מתים". (כלומר לספירת חסד אין מקום לעבודה).

ב) ספירת חסד לא יכולה להשפיע לגרושה, מהי גרושה בנפשו של אדם פנימה? הפירוש הוא  שהאדם גרש את המלכות שמים מביתו, ושוב אנו נמצאים במצב שספירת חסד לא יכולה להשפיע, כי אין למי להשפיע (אף אחד לא בבית).

ג) ספירת חסד לא יכולה להשפיע ל-וחללה- כלומר לאדם שחילל את הקדושה (ההשפעה) והלך לעסוק בענניני חול (קבלה), שוב מאותה סיבה, אין מקום פנוי להכיל את ה"טוב" של ספירת חסד.

ד) ספירת חסד לא יכולה להשפיע לזונה, מהי זונה ברוחניות, שהיא זנה ומפרנסת אותו, ספירת חסד לא יכולה להשפיע לאדם שעושה עימה תנאים, רק אם תתני לי כך וכך אתקשר עימך, זה מצב של זנות, מצב לא נקי, ספירת חסד לא יכולה לפעול.

ה) ספירת חסד יכולה להשפיע רק ל'בתולה' שהיא כלי ריק ותמים בנפשו של האדם פנימה שלא עשו בו שימוש, כי בתולה נבחנת היא נוטריקון בתו+לה', כלומר שהיא בתו של הקב"ה רצון תמים וטהור, ורק אליה יכולה ספירת חסד להשפיע טוב.

~

בשיר של אריק איינשטיין 'צא מזה', מופיעה השורה הבאה, 'אז אולי תפסיק עם העולם לריב, אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב', וחשבתי כי הביטוי אז אולי, נשמע כמו שם המשפחה 'אזולאי' שאותו אמצו משפחות כוהנים שחיו בפזורה ונאלצו להצניע את שמם מפאת הרדיפות, ודרשו את שם המשפחה אזולאי מראשי תיבות של המילים המופיעות בפסוק בפרשת אמור "אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ" (ויקרא כא ז).

נמצא כי היסוד שעליו נבנה הבית הוא הפסוק שמלמד הקב"ה את משה רבינו ע"ה, בו ספירת החסד, הנבחנת לכהן בנפשו של אדם פנימה, משפעת את הטוב הוא החסד, רק לבחינת בתולה שבו היא רצון חדש נקי וטהור, שלא שימשו בו עוד.

ונחתום בשיר 'בלדה לשוטר', שכתב אפרים קישון ע"ה, והלחינה נורית הירש תבדל"א, המיטיב לתאר את הקושי בו נחנה ספירת חסד, המיוצגת ע"י השוטר אזולאי שאין לו למי להשפיע או במילות המשורר: "אין מי לאהוב, או לעזוב".

)

שבת שלום