הדגל של עם ישראל - השם יתברך

שלום לכולם,

במאמר הבא שנשמע, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום כרך ב', נראה כיצד קושר הרב את הפסוק מפרשת במדבר, איש על דגלו עם הפסוק משיר השירים הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, ועם הפסוק מתהלים ואנחנו בשם אלקינו נדגול, מהו דגלו של ה' יתברך, מדוע צריך לדגול בו, ומדוע דגלו של השי"ת הוא מעל כל הדגלים, והוא דגלם של ישראל?

גם נשמע מהו יין בנפש האדם פנימה, באיזה איבר הוא בא לידי ביטוי, ומדוע כדי להיות דבוקים במלך, יש לעצום את עין שמאל, ולפקוח את עין ימין שרואה כי הכל טוב, וכיצד הופכת עין ימין לאין, שהוא אינסוף.

כל זאת ועוד במהדורת השמע הבאה, האזנה נעימה לכולם


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed