ההבדל בין קדושה לקליפה הוא בענין הפירות

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, כרך ד' מועדים, מסביר הרב, מה ההבדל בין קדושה לקליפה. כמו כן מסביר הרב מדוע הפרה הארץ את הצווי האלוקי בבראשית, והוציאה עץ עושה פרי, ולא עץ פרי, מדוע נתקללה האדמה בעבור חטאו של אדם, מדוע לכאורה חיכה הקב"ה שהאדם יחטא, ואח"כ העניש את האדמה, ומה פירוש למסכת פסחים קי"ח ע"א, "אני וחמורי נאכל באבוס אחד"? מיהו אני שבאדם, מיהו החמור שבאדם? ומהו אבוס אחד. כל זאת במאמר הבא שנשמע.

שבת שלום לכולם, וחודש שבט שמח


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed